Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

I.kyorit MtövedéknalM 1901- IV 66.// H. BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZEK KIADJA A FRANKLIN-TÁR­SUL­AT. III. ÉVFOLYAM. 1900. május—1901. április. Ara vászonba kötve 16 K. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next