Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

I •P • ' v. BUDAPESTI .t­ o M «Tpgy CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK. KIADJA A FRANKLIN-TAR­SUL­AT. XIV. ÉVFOLYAM. V * A nájus—19()3. április. Ara vászonba kötve 16 K. BUDAPEST. F­RAN­K­LIN- TAR­SULAT MAG­YAR IROD. INTÉZET ÉS KONTVNYOMDA. k­­r , se

Next