Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) - K

Kurticsán. Lakás-jegyzék. 1?,78 Lakás-jegyzék. Kussevic. Kurticsán György, rendőr, VI, Bajza-u. 5/6. Kurtulik Józsefné, özv.,lakáskiadó. VEI,koszorú-u.12. Kurtz 1. Kurcz. Kurtzer Géza, ujságrovatoló, V, sétatér-u. 7. Kurucso Gergely, házmester, VI, Bévay-u. 16. Kurucz Alajos Géza, keresk. s., VILI, kálvária-tér 22. — András, asztalos s., VBI, losonczi u. 8. — Anna, magánzó. IV, Gerlóczy-u. 6. — Cornél, magánhiv., VB, aréna-iít 2. — Dezső, utazó, IV, ujvilág-u. 18. Ernő, tanár, I, fehérvári irt 48. — Ferencz, kapus, X, sörgyár-u. 4. — Gábor, asztalos s., VU, Garay-u. 12. — Henrik, máv. raktárnok, IX, gr. Haller-u. 36. — Ignácz, kovács s., VHI losonczi n. 17. — Ignácz, postaszolga, VIII, Hungária-körűt 15. — Imre, bádogos s., VI, füzér-u. 27. — Imre, rendőr, ATI, Elemér-u. 18. — István, gyári alkalm.,AT, Munkácsy-u. 31. — Istvánné, kávémérő, VHI, Teleki-tér 4. — János, mázoló m., ATH, főhg Sándor-u. 18. — János, lakáskiadó, IX, tüzoltó-u. 33/«. — József, házmester, AT, Mobács-u. 3. — József, vasúti alkalm., I, Enyedi-u. 7. — Kálmán, főv. tanitó, IX, mester-u. 25. — Kálmánné, vendéglős.VIB, Bökk Szilárd-u. 23. — Károly, főv. tanitó, IX, soroksári u. 20. — Károly, máv. hiv., IX, tüzoltó-u. 33/6. — Károly, id., magánzó, IV, ujvilág-u. 13. — Károly, keresk. ügynök, IV, ujvilág-u. 13. — Károly ,tüzérfőhadn. VI,Hungária-krt Vilm.fh.lakt. Lőrincz, megyei, hiv., ATI, aréna-út 2. — Mihály, majoros, AT. Erzsébet királyné útja 24. Miklós, posta-táv. s. tiszt, ATE, muzeum-krt 19. — Sándor, férfiszabó m., AT, hajós-u. 27. — Sándor, könyvelő, ATH, vig-u. 26. — Vilmos, főv. tanitó, ATH, kalvária-tér 22. — Zsigmond, dr., ügyvéd, V, Báthory-u. 19. Ivurunczy Gergely, kovács s., X, máv. munk.tel. 17. Kurz 1. Kurcz. Kurzbacher János, házmester, AT, Szabolcs-u. 24. — Jánosné, özv., magánzó, IV, váczi u. 54. — Jenő, magánhiv., IV. váczi u. 54. — Károly, irodaszolga, V, váczi út 8. — Ödön, dr., mütőorvos, IV, váczi u. 54. Kurzenreiter Károly, p. isk. tanár, VIH, német-u. 57. Kurzer (Kurezer). Adolf, kereskedő, VH, Csányi-u. 3. Ármin, gyári főmérnök, AHL köztemető-út 4. Henrik, (Kurczer), kereskedő, IAT, Calvin-tér 4. A7 iktor, napidijas, VH, akáczfa-u. 65. Kurzmann Izidor, keresk. s., VHI, Baross-u. 83. Kurzweil, (Kurczweil). — Adolf, zálogh. közv., VHI, Tököly-u. 2. — Ármin, magánzó, ATH, kisfuvaros-u. 11. — Bernát, üvegkeresk., VI, Podmaniczky-u. 13. — Eleonóra, himzőnő, TV, koronaherczeg-u. 8. Emil, gyári hiv., VI, Hungária-krt. 59la. — Frigyes, fényképész, AT, Teréz-körút 25. — Jakab, magánhiv., IV, váczi u. 30. — János, festékgyáros, IX, Márton-u. 19. Tel. 56—64. — József, szatócs, VI, rózsa-u. 57. — Károly, ágynemű keresk., IV, Deák Ferencz-u. 23. — Sándor, festékgyáros,VIH, német-u. 10. T. 54—19. — Vilmos, fakeresk., I, márvány-u. 15. Tel. 42—35. Kusas Imre, házfelügyelő, IX, drégeli u. 10. Kusché Károly, máv. hiv. szolga, VI, sziv-u. 54. Knschée Károly, lakatos s., El. laktanya-u. 6. Kuschner Czeczilia, varrónő, X, kőbányai-út E. ház. — János, postaszolga, IX, gubacsi út 21. Kuseja Albert, munkavezető, IX, gr. Haller-u. 30. Kusics János, kocsigyártó.IX, üllői út 99. Kuslits János, csizmadia s., YH, Cserhát-u. 19. Kusma József, vasesztergályos, ATH, kálvária-tér 17. Kusmann 1. Kuszmann. Kusnyák Károly, kádár s., X, halom-u. 13. Kusnyir József, asztalos s., IX. tüzoltó-u. 23. Kussevic Szvetozár, főrendiházi tag,IV,Bristol-szálló. Kustel Károly, Ganzgyári mérnök, E. Ganz-u. 12. Kuster Antal, nyugdjás, IB, Lajos-u. 117. — János, pinczér, IX, angyal-u. 8. — Jánosné, hentesüzlettulajd., YB, nefelejts-u. 53. — József, hivatalszulga, IX, bokréta-u. 15. Kustván Ferencz, kádár s., ATH, nagytemplom-u. 6. — Lajos, hivatalnok, ATIÍ, óriás-u. 48. Kusz Ferencz, zenész, ATI, Garay-u. 5. — Ferencz, ifj., zenetanitó, VE, Garay-u. 5. Kuszák Elekné, özv., magánzó, ATH, József-u. 79. I — Ferencz, szabó in., ATE, Magdolna-u. 25. I — László, máv. hiv. szolga, VE, aréna-út 7/a. Kuszál Ferenczné, özv., mag.. E, petrezselvem-u. I. Kuszalits Nándor, keresk. s.,IA7.Ferencz Józs.-rkp 33. Kuszay János, lakáskiadó, IX, Knezits-u. 12. Kuszel Mihály, lakáskiadó, IX, Lónyay-u. 40. 'Kuszenda Ádám, szolga, AHI, fhg Sándor-u. 32. Ferencz, háztulajdonos, ATH, gólya-u. 24. — György, kapus, V, Katona József-u. 2/6. — György, lakatos s., VTH, gólya-u. 24. — János, cserépfedő s., IX, viola-u. 32. — János, hiv. szolga, B, Margit-körút 25. — Jánosné, özv., magánzó, Y, Csáky-u. 18. — Kálm., dijnok.ATE, kistemplom-u. 3. Kuszer Adolf, rövidáru keresk., ATI, Csányi-u. 3. Kuszerak János, szabó m., IX, Bakáts-tér 4. Kuszka Bálint, vas. nyugdijas, ATI, István-út 3la. — Kálmán, hiv. szolga, VI, Vasvári Pál-u. 4. — Miklós, dr., törv. biró, Kispest. — Bóza, varrónő, IX, angyal-u. 5. Kuszki János, keresk s., IX, üllői út 123. Kuszler Henrik, földbérlő.ATI, Erzsébet-körút 41. Kuszmann 1. Kuzmann alatt is. Kuszmann Ágoston, háztulajd., I, kútvölgyi út 31. — Ferenczné, (Kusmann), magánzó, E, Donáti-u. 65. — József, kőmüvespallér, H, kapás-u. 45. — József, hiv. szolga, B, Donáti-u. 22. Kusznitzky Oszkár, keresk. s., IV, Károly-körút 14. Kusztár Márton, mészáros, IH, Majláth-u. 36. Kusztos János, állatorvos, IX, Banolder-u. 13. Kusztra József, házmester,ATH, kerepesi út 21. — Péter, kőmives s., VI, Podmaniczky-u. 81. Kuszy János, hivatalnok, ATH, Orczy-út 30. Kutai Károly, kőmives pallér, IX, Földváry-u. 5. Kutak István, lakáskiadó, IX, Márton-u. 20. Kutalik Antalné, özv., házmester, VH, Valero-u. 4. Kutas Imre, lakatos, AT, bajnok-u. 23. Kutassy, (Kutasi, Kutasy). — Béla, főv. hivatalnok, VH, róna-u. 35. — Dávid, (Kutasi), könyvügynök, VI, felsöerdösor 25. — Ernőné, özv., nyugdijas, IB, ujvilág-u. 17. — Ferencz, kovács s., ATH, práter-u. 68. — Ferencz, (Kutasy), mészáros s., V, nádor-u. 82. — Ferenczné, özv., magánzó, AH, murányi u. 32. — Géza, magánhiv., VH, aréna-út 46. — Irma, magánzó, IX, Ferencz-körút 36. •— István, bőröndös s., AT, mozsár-u. 7. — Janka, színésznő, VIH, práter-u. 16. — János, (Kutasi), nyugdijas, VIH, Magdolna-u. 27. — János, (Kutasi), vili. kalauz, IX, soroksári út 12/a. •— Károly, (Kutasy), magánhiv., Y, bálvány-u. 6. — Lajos, (Kutas.v), postás, ATH, kőris-u. 9. — Lajos, pinczér, AH, nagydiófa-u. 13. — Lajos, szabó m., IV. molnár-u. 19. — Lukács, (Kutasy), keresk. s., VHI, nap-u. 31. — Pál, (Kutasi), lakatos, ATH, Orczy-út 24. — Verona,(Kutasi), gyümölcsárus,ATE, Hunyadi-u. 54 — A7 ilmos, kocsifényező, VTH, Baross-u. 102. — Vincze, hivatalnok, V, nádor-u. 21. Kutelka Francziska, apácza, X, Szabóky-u. 20. Kutenits Péter, szabó s., ATE, kisfuvaros-u. 8. Kuthy, (Kuthi, Kuti, Kuty). — Andrásné, (Kuti), szülésznő, ATE, bérkocsis-u. 30. — Antal, (Kuti), czipész, VIB, nagytemplom-u. 21. — Antal, hivatalszolga, H, csalogány-u. 32. — Ármin, (Kuti), megyei liiv,, VI, nagymező-u. 14. \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék