Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

10. rész - Ujpest - V. Lakás-jegyzék

Lakás-jegyzék. Úijpest, 1871 Újpest. Lakás-jegyzék. Bagyánszky Ferencz, kőmivesmester, király-u. 25. Bakó Gyula, vill. lak. Baross-u. 55. Bakonyi Károly, kertész, Baross-u. 74. Bakos József, háztulajdonos, Bocskay-u. 7. Baksay Kálmán, áll. rendőrs. felügyelő, diófa-u. 16. — Miklós máv. hivatalnok, Jókai-u. 6. — Sándor, m. kir. anyakönyvvezető, király-u. 20. Baján István, fényező, temető-u. 20. Bajor Ádám, háztulajdonos, Bathyány-u. 24. Bajkai János, háztulajd. asztalos, tél-u. 40. Bajor Istvánné, özv., magánzó, temető-u. 46. Bajusz Bálint, háztulajd. asztalos, gyár-u. 91. — Sándor, asztalosmester, Corvin-u. 2. Balaskó Imre, háztulajdonos, Verbőczi-u. 2. Balassa Imréné, özv., hentesáru ker., tél-u. 63. — Károly, háztulajdonos, Attila-u. 39. Balázs Imre, háztulajd. czipész m., Petőfi-u. 14. — Istvánné, özv., háztulajdonos, nyug., mező-u. 7.­­ Lajos, szobrász m., nyár-u. 63. Balázslovics Ferencz, levélhordó, Baross-u. 56. Balázsy Péter, asztalosmester, Jókai-u. 16. Balcza Lajos, kovács, ősz-u. 49. Balczár Ferenczné, házt., Lőrincz-u. 35. Balgoczi József, háztulajdonos, virág-u. 10. Bali György, hajókormányos, uj-u. 1. Bálint József, vill. v. kocsivezető, Dunasor 1. Balkányi Albert, közs. hiv., temető-u. 48. Balogh András, ács, váczi út 5. — Ármin, háztulajdonos, korcsmáros, temető-u. 48. — Ármin, kocsmáros, kávéháztulajd., Árpád-út 53. — Ede, könyvelő, Beniczky-u. 3. — Ferencz, szabómester, Attila-u. 11. — Gyula, térmester, ősz-u. 99. — Imre, bankhivatalnok, tavasz-k­. 28. — János, vill. v. kocsivezető, Baross-u. 1. — Lajos, pék, nyár-u. 30/a. — Pál, házi. hentes és mészárosmester, Dobó-u. 17. — Sándor, háztulajdonos, nap-u. 2. Balló Alfréd, szfév. műsz. tisztv., Árpád-út 133. Baluiszviller Alajos, géplakatos, Toldy-u. 12. Bán Ferencz, férfiszabó,,nyár-u. 1.­­ Gábor, máv. kalauz, Árpád-út 103. Bánai Adolf, máv. altiszt, Kossuth-u. 56. Bancsák Pál, bádogos m., Kemény Gusztáv-u. 1. Bánó József, háztulajdonos, tavasz-u. 78. Bánoczky József, háztulajdonos, tél-u. 112. Banovics Coriolán, máv. alkalm., Kossuth-u. 54. Bányai János, háztulajdonos, szép-u. 11. — József, háztulajdonos, Kisfaludy-u. 15. — Mór, textil technikus, Bocskay-u. 2. Bányácz István, áll. rendőr, nyár-u. 14. Barabás Bertalan, házt., áll. rendőr, mező-u. 17/19. Baranovszky Lajos, postaszolga, ősz-u. 8. Baranszky Cseszláv, czipész,m., tél-u. 22/24. — János, máv. hiv. szolga, Árpád-út 104. Bárány András, borbély m., Deák-u. 48.­­— György, háztulajdonos, Bathyány-u. 20. Baráth Ferencz, kir. jbir. irnok, Lőrincz-u. 19. — Lajos, ácsmester, Lőrincz-u. 39. Barcs Antal, háztulajdonos, fóthi út 3. Barcsay Józsefné, özv., háztulajd., Csokonai-u. 6. Bárdi János, máv. állomási előljáró, Dobó-u. 20. — Lajos, asztalosmester, váczi út 15. Barenczki Jakab, czipész, Lövy-u. 3. Barna János, háztulajdonos, tél-u. 14.­­— Kálmán, vasúti hivatalnok, Árpád-út 68. — Pálné, özv., háztulajd. korcsm., váczi út 15. Barokaldi János, háztulajdonos, Petőfi-u. 8.­­— József, háztulajdonos, Jókai-u. 5. Barta Bálint, czipész, ősz-u. 7. — Ferenczné, özv., magánzó, Beniczky-u. 17. — Géza, közs. dijnok, Árpád-út 4. — Mór, edénykereskedő, Sándor-u. 4. Bartal Ignácz, mór, raktárnok, Kossuth-u. 21. Bartha Elemér, háztulajdonos, Erzsébet-u. 2. — Mór, háztulajdonos, ősz-u. 46. Bartl Emil háztulajdonos, Lőrincz-u. 81. Bartus Péter, vill. kalauz, Árpád-út 3. Bary János, máv. művezető, Árpád-út 133. Bassa Péter, állami tanító, Árpád-út 65. Baszeczky Károly, asztalosmester, tél-u. 35. Baszovnicsek Károly, hajókormányos, Lőrincz-u. 1 Báthory Györgyné, magánzó, Lőrincz-u. 29. — József, szűcsmester, váczi út 3. — Dezső, háztulajdonos, tanár Mária-u. 24. — János, áll. rendőrs. kézbesitő, váczi út 3. Baubach Albert, máv. alkalm., Bercsényi-u. 7. — György, házt., szabómester, Jókai-u. 10. — Józsefné, háztulajdonos, Kossuth-u. 38. — Vilmos, kereskedősegéd, Jókai-u. 10. Bauer András, vill. v. kocsivezető, percz-u. 3. — Antal, keresk. alkalm., Erzsébet-u. 28. — Ármin, háztulajdonos, szt Gellért-u. 8. — Gyula, fodrász, Árpád-út 78. — Hermann, háztulajd., Árpád-út 91. — Hermann, festékkereskedő, Árpád-út 44. — Jakab, háztulajdonos, Sándor-u. 19. — József, asztalosmester, Jókai-u. 20. — József, asztalos, király-u. 25.­­— Károly, áll. rendőr, nyár-u. 8. — Miksa, máv. kalauz, Lőrincz-u. 73. — Miksáné, háztulajdonos, Lőrincz-u. 73. — Zsigmond, bérkocsis, Árpád-út 11. Baum Ignácz, dr., háztulajdonos, Attila-u. 11—14. — Zsigmond, háztulajdonos, Béla-u. 30. Baumgarten Etelka, áll. isk. igazgató, part-u. — Kálmán, házaló, temető-u. 30 Baumgartner Ádám, lakatos, rózsa-u. 29. — Józsefné, özv., háztulajdonos, nádor-u. 6. Baumeiszter Károly, faszobrász, tavasz-u. 41. Baumöhil Miksa, magánhiv., Baross-u. 20. Bayer Antal, esztergályosmester, váczi út 31. — Béla, háztulajdonos, nap-u. 9. — Jakab, háztulajdonos, fuvaros, Lőrincz-u. 20. — Karolina, özv., házt., nyugdijas, tavasz-u. 15. Bázlik Mihály, asztalos rm. nap-u. 14. Bazsa János, vili. v. kalauz, szt. Gellért-u. 10. Bazsik István, vili v. kocsivezető, Dugonics-u. 17. Bazsalya Lajos, áll. rendőr, váczi út 7. Becha Anna, nyugdijas, Lőrincz-u. 7. Beck István, áll. rend. detektív, Pálfy-u. 10. — Lajos, betűszedő, Erzsébet-u. 22.­­ Mihály, korcsmáros, Mária-u. 41. Becker Mihály, nyugdíjas, Dobó-u. 8. Beckermann Izidor, háztulajdonos, Rákóczi-u. 6. Bécsi Rezső, főv. köztéri felügyelő, Jókai-u. 6. Becskó József, máv. raktárnok, Mária-u. 9. Becskó Pál, máv. hivatalnok, nyár-u. 85. Bednay György, asztalos, diófa-u. 13. Beierl József, ruhafestő, József-u. 27. Beinhauer Salamon, műv. alkalm., Erzsébet-u. 41. Beinrohr Ferencz, háztulajdonos, Lőrincz-u. 43. Bej János, czipészmester, István-út 13. Beke Imre, üveges, Beniczky-u. 7. Békefi Anna, szülésznő, temető-u. 28. Beldegrün Adolf, gyapjú mosó, Károly-u. 1. Belh­ázi Ede, posta segédtiszt, gyár-u. 77. Bella Andor, posta főtiszt, Corvin-u. 6.­­ Dánielné, háztulajdonos, tavasz-u. 49. Bellay György, borbélymester, váczi út 84. Belovics Józsefné, özv., háztulajd., Attila-u. 90/b. Beluscsák Ede, Korcsmáros, Baross-u. 15. . Bencze János, szitás, Erzsébet-u. 19. — Tibor, fűszerkereskedő, Árpád-út 94. Bencsics Illés, asztalosmester,,ősz-u. 101. Bencsik József, közs. szolga, Árpád-út 17. Bendász János, el. isk. igazgató, tavasz-u. 6. Bendi Mihály, máv. lakatos, Verbőczy-u. 2. Benesch Jánosné, magánzó, Báthory-u. 1. Beni Vilmos, háztulajdonos, nap-u. 7. Benicz Simon, házaló, Árpád-út 139. Beniczky Antalné, özv., nyugdíjas, templom-u. 1. — Károly, czukrász, István-u. 10. — Károlyné, háztulajdonos, Árpád-út 1.

Next