Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

BUDAPESTI CZIH- ÉS LAKÁSJEGYZÉK. KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. III. ÉVFOLYAM. 1907. május—1908. április. Ara vászonba kötve 20 K. BUDAPEST: F­RANKLIN-TÁRSULA­T MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next