Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Bútorszállítók. Czím-j egyzék. 736 Czím-j egyzék. Confectio. Ifj. Braun Testvérek, VBI, József­köriit 78. Telefon: 86—19. Caro és Jellinek, V, Arany János-u. 34. Tel. 29—26. Dick Izidor, VI, Teréz-körút 54. Tel. 85—15. Dickmann Artúr,VI, Teréz-körút 33. Freund Jakab, V, váczi körút 44. Gonda Márk,Vin, József-körút 14. Tel. 60—92. Gutwillig és Dick,"VH, Erzséb.-körút 15. Telefon 18—70. Heisler Ignácz, V, n. korona-u. 15. Te­lefon : 34—67. Klein Gyula, IX, üllői út 7. Tel. 61—85. Krausz és Mally, B, lánczbid-u. 6. Tel. 43- 02. László és Weisz,V, nádor-u. 68—70. Lőbl M. és fia, V, Arany János-u. 8. Te­lefon : 36—32. Mautner Henrik, VBI, József-körút 21. Tel. 57—36. Nemzetközi szállítmányozó társulat r.-t. V, nádor-u. 20. Tel. 30—24. Bútorszállítás helyben és vi­dékre vasúton . és hajón, úgy­szintén nyaraló helyekre is. Beiss Henrik, VBI, Szentkirályi-u. 11. T. 54—64. ' Eeisz István, VB,Erzsébet királynó-út89 Bingwald A. Aron és Henrik,VI, Teréz­körút 1/0. — Tel. 28—88. Bosenfeld I.,VIE, József-krt 40. Schneller Henrik, betéti társaság, VBI, József-körút 7. Schwarcz Ármin.VH, Erzsébet-krt. 13. Tauszky Miksa és Társa, VT, Teréz­körút 6. Telefon 21—36. Végh Anna, VE, gyarmat-u. 57. Wank és Weisz. V, József-tér 2. Tel. 93—57. Zimmermann Ármin,VI,Kemnitzer-u.7, Zorn Mór, VBI, József-körút 18. Cacao raktár. Meinl Gyula, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Telefon 521. Fiókok: II, Szilágyi-Dezső-tér 3.— Tel. 51.VIH, Rá­kóczi-út 39.,VI, Andrássy-út 48. (Octogon.) Mosch Béla, VH, király-u. 99. T.15—22. Calcium (Carbid) | Tanzer József, VI, gyár-utcza 36. — Telefon 28—32. — Szállít közönséges | Carbidet és különösen inpregnált biz­tonsági Spectro Carbidet. Cementáru-gyárak. (Lásd «Cementgyárak» alatt is.) Cristofoli Vincze, VH, Ilka-u. 34. — Telefon 59-81. Walla József, VE, Gizella-út 38. — Tel. 59—90. Cementbetoncsö­gyárak. (Lásd «Agyagcsőkereskedők» alatt is.) Walla József, gyár és iroda: VH, Gizela-rít 38. Tel. 59—90. Cemeut-beton épít­kezési vállalatok. (Lásd «Betonmunkálatok» alatt is.) Cristofoli Vincze, VH, Ilka-u. 34. Telefon 59—81. Kleindl János, VT, Hungária-körút 77. Telefon 16—79. Strasser Vilmos, beton-, terazzo-, kera­mit- és asphaltburkolási vállalata, VI, bajnok-u. 4/6. Tel. 65—51. Walla József, gyár és iroda: VH, Giz;ela-út 38. Tel. 59—90. Cementépitkezési vállalkozók. (Lásd «Betonmunkálatok» alatt is.) Cristofoli Vincze, VH, Ilka-u. 34. — Tel. 59—81. Cementgyárak. (Lásd«Cementáru-gyárak» alatt is.) Beocsini czementgyári unió r.társ., V, alkotmány-u. 10. Telefon 31—03. Lédeczi Schenk Adolf, H. Margit-rak­part 53. Telefon 20—61. Melocco L., iroda és gyár, III, ürömi utcza 24—32. Telefon 41—03. Első budapesti románcement-, vízhatlan mész- és müportlandcemen t-gyár. L. hirdetést. Nyergesuj falui czémentgyár, Sátori Miksa, VI, váczi körút 57/a. Tele­fon 21-07. Bippner Izsó, VH, mexikói út 3. Schön Adolf, VB, Miksa-u. 7. Walla József, gyár és iroda: VH. Gizela-út 38. Telefon : 59—90. Cement- és mozaiklap­gyár. Cristofoli Vincze, VB, Ilka-u. 34. Te­lefon 59—81. Meloccó Péter, VI, dévai u. 21. Telefon 25—11. Rippner Izsó, VB, akáczfa-u. 34. Te­lefon 2—35. Gyár mexikói út 3. Walla József, gyár és iroda: VH, Gizela-út 38. Telefon 59—90. Cementkereskedők. Elkán és Bossányi, VT, szív-u. 61. — Tel. 13—13. Engel D., Frigyes, V, nádor-u. 16. Pollák Miksa, V, hold-u. 27. Telefon 39- 47. Cement-mű-kőgyár. Walla József, gyár és iroda: VB, Gi­zela-út 38. Telefon 59—90. Ceresin-viaszkártik. Stessel Nándor és Társa (czégtulaj­donos Stessel János ésneje), TV, sütő­utcza 1. Tel. 79—18. Chemigrafiai mű­intézetek. Ifj. Weinwurm Antal és Trsa,VI, ó-u. 6. Telefon 86—16. Wottitz Manfréd, VI, hajós-u. 32. Tel. 18-99. Chinaezii st-aruk. Hacker Mór, IV. váczi u. 36. T. 117. Herrmann J. L., cs. és kir. udvari szállitó, IV, váczi u. 8. Krantz Ede és fiai, IV, váczi u. 2. Wadisteiner F., IV, Mária Valéria­utcza 5. Christofle-ezüst, üveg- és porczellánkészletek. Telefon 11—05. Chromo-lithografíák. Seidner,chromo-lithografiai műintézet, VII, király-u. 85. Tel. 46-55. Cliché-készitök. König és Bayer, VH, Kazinczy-u. 32. Telefon 4—83. Korner és Laufer,VI, Podmaniczky ­utcza 16. Tel. 97—29. Amerikai cllchék árjegyzékek­hez, stb. Thain és társa, IX, Ferencz-körút 18. Id. WENWIURM ANTAL Budapest, IV, Károly-u. 3. Első magyarországi fényképészeti, czinkografiai és chrom o-autotypiai sokszorosító műintézete és klisé­gyár. — Telefon 17—00. Weszely Lipót és társa,V,Dorottya­u. 11. Telefon 98—82. Wottitz Manfréd, VI, hajós-u. 32. Telefon 18—99. Wottitz Vilmos, TV, Kossuth Lajos­utcza 1. (ferencziek bazára). Tele­fon 679. Closetberendezők. (Lásd «Árnyékszékkészitők» alatt.) Coaks-gyár. (Lásd: «Koksz-kereskedők» alatt. Cognao-gyárak és raktárak. (Lásd «Szeszgyártók és nagykereske­dők» alatt is.) Első alföldi cognac-gyár, V, mérleg­utcza 11. Tel. 35—50. Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár, V, nádor-u. 16. Telefon 31—49. Confectio. (Lásd: «Ruhakereskedők» alatt is.) Budapesti női ruhaipar-szövetk., TV, Gizella-tér 5. Telefon Ungár Lipót, IV, Kossuth Lajos-u. 2. Telefon 922. Zwieback Lajos és Testvére, cs. és kir. udvari szállítók, IV, kigyó-tér 3.Klotild-palota. T.986. Ateliers pour toilettes et Con­fection.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék