Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szinliázak. 349 Színházak. Kürti György, Latabár Kálmán, Magyari János, Mátrai Béla, Mészáros Lajos, Mihályfi Károly, Molnár László, Náday Ferencz örökös tag, Náday Béla, Nárczisz Gyula, Pálffy György, Paulay Ede,Pethes Imre, Rózsahegyi Kál­mán, Szacsvay Imre, Szőke Lajos, IJjházy Ede örökös tag, Vízvári Gyula örökös tag. Nemzeti színházi nyugdíjintézet. Elnök: Somló Sándor. Alelnök: Mészáros Imre. Pénztárnok: Tóth Imre. Ellenőr: Péchy Gyula. Jegyző: Császár Imre. Jogtanácsos: dr. Steiner Béla. írnok: Latabár Kálmán. 3. Várszínház. (I, Vár. Jegypénztári telefon : 41—07.) A Nemzeti Szinház igazgatóságának vezetése alatt. Játékidény : október—április. 4. Népszínház-Vigopera. (Vm, Rákóczi-út 35. — Telefon: 60—72.) Igazgató: Mader Rezső. Ügyvezető főnök: Forrai Oszkár. Titkár: dr. Patek Béla. Főpénztáros : Berényi Miklós. Gazda: Zoltán Sándor. Főrendező: dr. Hevesi Sándor. Rendező: Andorfíy Péter. Balletmester: Mazzantini Lajos. Főkönyvelő: Frank Manó. Karmesterek: Barna Izsó, dr. Bródy Miklós. Korrepetitorok: dr. Szirmai Albert, Weiner Leó, Hm ós T. Károly. ügyelők: Odry Gergely, Ernyei Emil. Súgók: Garay Ferencz, Déri János. Magánszereplők: Művésznők: Abelovszky Margit, Alexy Olga, Bátory Gizella, Bátki Gizella, Bodnár Paula (szólótáncosnő), Cs. Mészáros Gizella, Deila Donna Eugenia, Déry Blanka, Dobsa Margit, Fábián Cornélia, F. Szörényi Bella,$ For­gács Rózsi (állandó vendég). Halász Ilonka, Halmágyi Anna, Izsóné Borbála, Küry Klára (állandó vendég), Láng Karola, Ledovszky Gizella, Lonzay Annie, Marosi Adél, Mezey Irma, Nagy Margit, N. Ney Leona, Ötvös Gitta, Petráss Böske, Révy Aurélia, Szegő Józsa, Szentgyörgyi Márta, Székely Anna, Szilágyi Dusi, Tallián Anna, V. Ágh Ilona, Zöldi Vilma. Művészek : Abonyi Tivadar,, Bálint Béla, ifj. Bezerédy Ödön, Csortos Gyula, Dános Árpád, Deésy Alfréd, Doby Ferencz, Horvát Jenő, Kalmár József, Kürty József, Lubinszky Ödön, Nagy Gyula, Orzselszky Szaniszló, Pázmán Ferencz, Rusznyák Armand, Skulthéty László, Szalay Gyula, Székely Gyula, Vámos Hugó,Várkonyi Fló­ris, Virágh Jenő. 5. Vígszínház. (V, Lipót-körút. Tel. 38—52, jegypénztár 38—03.) Bérlő-igazgató: Faludi Gábor. Művészeti igazgatók: Ditrói Mór, Faludi Miklós. Administrativ-igazgató: Faludi Sándor. Jogügyi titkár : dr. Devecseri Károly. Művészeti titkár : dr. Komor Gyula. Gazdasági főnök: Wister Ernő. Rendező: Szilágyi Vilmos. Karmester: Kún László. Ügyelők: Bessenyei Miklós, Bánáti Béla. Súgók: Kövesi Dezső, Gyarmathy Gusztáv. Jegypénztáros: Varga Sándor. Főpénztáros: Makróczy János. Gazda: Faludi Ignácz. Orvosok : dr. Schrank Simon, dr. Strössner Ödön, dr. Dénes Mihály. Szinművésznők: Hegedüsné Berzétei Ilona, Csáki Irén, Gazsi Mariska, V. Haraszthy Hermin, Huzella Irén, Jancsó Jolán, Góthné Kertész Ella, v. Kész Rózsi, Kiss Irén, Komlóssy Ilona, Kürthy Sári, Klobucsányi N., Makróczyné Ilka, Kornai Berta, F. Pécsi Paula, R. Ros­tagni Irén, Varga Anna, Sz. Varsányi Irén. Szinművészek: Balassa Jenő, Bárdi Ödön, Dayka Balázs, Fenyvessi Emil, Góth Sándor, Győző Lajos, Gyar­mati Gusztáv, Hegedűs Gyula, Kazalitzky Antal, Kassay Győző, Sarkady Aladár, Szerémy Zoltán, Szilágyi Vilmos,. Tanai Frigyes, Tapolczay Dezső, Tihanyi Miklós, Vendrei Ferencz. Szinpadmester: Fehér Imre. Fővilágositó: Grunner Ede. Szertáros: Tóth János. Főruhatáros: Halassy Alajos. Főruhatárosné: Czeglédy Andorné. 6. Király-szinház. Magyar színház« (Igazgatóság : VH, király-u. 71. Tel. 47—83 és VII, Wesselényi-u. 62. Tel. 57-80.) Igazgató: Beöthy László. Titkár: Lázár Ödön. Főrendezők : Bokor József és Mérei Adolf. Rendezők: Vajda László, Follinus Aurél. Karmesterek: Vincze Zsigmond, Marton Géza és Bé­kési Ferencz. Ügyelők: Bérczy Géza. Havy Lajos és Kiss Pál. Gazdasági főnök: Lukácsy Sándor. Intéző: Pásztor János. Főpénztáros : Ifj. Uhl Lajos. Gondnok: Becsky Jenő. Jogtanácsos: Marton Sándor dr. Orvos: Salgó Ernő. Művésznők : Borbély Lili, Fábián Célia, Fedák Sári, T. Harmath Hona, Hajós Mariska, Hornyik Janka, Ka­csóh Fatime, Kökény Ilona, Örley Flóra, Petrás Sári, Polgár Ilona, Szegedi Erzsi, P. Tárnoky Gizella, Lóránt Ilma, Zala Karola, Bera Paula, Borostyán Sári, Somló Ilona, Halmy Margit. Művészek: Bársony István, Boross Endre, Csapó Jenő, Csiszér Arthur, Garas Márton, Ferenczy Károly, Körmendy János, Környei Béla, Z. Molnár László, Németh József, Papp Mihály, Papir Sándor, Ráthonyi Ákos, Rátkai Már­ton, Szabó Gyula, Szirmay Imre, Somlay Arthur, Sáfrány Vilmos, Simái István, Réthey Lajos, Törzs Jenő, Tarnai Ernő, Vágó Béla, Vándory Gusztáv. 60 tagból álló kórus, 12 tagból álló tánczkar és a Király-szinházban 32 tagu, a Magyar-szinházban 18 tagn zenekar. 7. Fővárosi nyári szinház. (I, Krisztina-körút. Tel. 87—50.) Előadások csak a nyári évadban tartatnak. Igazgató : Krecsányi Ignácz. 8. Városligeti színkör. Előadások csak a nyári évadban tartatnak. Igazgató: Feld Zsigmond. 9. Uránia tudományos szinház. (VHI, kerepesi ut 21. Tel. 54—95.) Igazgató: — Jogtanácsos: dr. yárady Gábor. Titkár: dr. Szabó Ödön. Fényképész: Mattig János. Pénztárosnő : Krebsz Szerén. Felolvasók: Ligety Jenő, Hajnal Dezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék