Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

mm m\ ^O^HT budapesti CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK. KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. 1909 HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST: FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next