Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK.­ ­ KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. 1910 HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. * Ára vászonba kötve 20 K. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT magyar írod. intézet és könyvnyomda.

Next