Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 33 I. kerü­let. Krisztina várút. 7 Horgony-u. 36. 16 Alsóhegy-u. 39 20 Bpest székesfőv. köz. 244 23 Petz Károlyné özv. és birtoktársai 241 25 Szilva-u. 5. 35 Bpest székesfőv. köz. 400 G­yöngyvirág-u­t. (Külterület.) 1 Dr. Wagner Géza 9567, 2 Lóránt-út 3. 3 Dr. Wagner Géza 9568// 4 Lóránt-út 5la. 5 Dr. Wagner Géza 9565, 9566/2 6 Krammer József és neje Freund Ida 9582, 9583, 9584//­ 2, 9585// 7 Dr. Wagner Géza 9566// 8 Lóránt-út 7. 9 belatini dr. Braun Zolt. 9563 10 Lang József és neje 9591/2a,6 11 belatini dr. Braun Zolt. 9564 12,14 Breitner Imre és neje 9591/3, 9591 Hóta, 10/b, 101c 13 belatini dr. Braun Zoltán 9550//, 2, 3, 4 15 Diana-u. 6. 16 Gaszner Boriska 9592 17 Berczik Gyula és neje 9528/2 a, 9528/2 6 18 Streibig Ferencz és Irma 9593—95 19 Diana-u. 8. 20 Diana-u. 19. 21 Tündér-u. 15. Tündér-u. 13. Görög-köz. (Tabán.) 1 Virág Benedek-u. 6. 2 Görög-u. 15. Görög-utcza. (Tabán.) 1 Özv.Csudnay Károlyné, 757 2 Szarvas-tér 8. 3 Özv.Csudnay Károlyné, 756 4 Attila-körút 43. 5 Bpest szfév. közöns. 755 6 Attila-körút 45. 7 Fehér sas-u. 4. 8 Attila-körút 47. 9 Arnold Róbert és neje 828 10 Attila-körút 49. 11 Arnold Róbert és neje 826, 827 12 Attila-körút 51, 53. 13 Virág Benedek-u. 6. 15 Skultéty Antal és neje 824 17 Kozanek József s neje 823 19 Görög kel. szerb egyh. 815 Grán­it-1 é . eső. (Krisztinaváros.) 1 Lovas-út 4. 2 Lustig Albertné 1829/4 a. 6 3 Lógody-u. 47. 4 Tábor-u. 5. Gyopár­ utcza. (Külterület.) 1 Kelenhegyi út 7, 9, 17, 19 2 Kelenhegyi út 21. 3 Bpest sz. főv. közöns. 13272// 6, 13272/2 b 4 Dezsényi Arthur­s neje 13230, 13231//, 13231/2 5 Bpest sz. főv. közöns. 13272// a, 13272/2 a 6 dr. Herczfelder Arm. Dezső 13232/4, 13232/5 7 Kelenhegyi út 5. 8 Dr. Bayer Dezső 13236/2, 13237/2 a, 13269/2 a 2 10 Tarnay Jánosné 13237/2 6//, 2 — Budapest székes­főv. közönsége 13269/2 b Gyökér-utcza (Tabán.) 3 Budapest székes­főv. 5 Abroncs­ u. 2. 8 Bpest székesfőv. köz. 9 Bpest székesfőv. köz. 10 Bpest szfőv. közöns.„ Czim- és lakásjegyzék. 1910. Győri-út. (Krisztinaváros és külterület.) 1 Márvány-u. 22. 2la Freiberger Sámuelné 12976//M 2/6 Bán Dezsőné 12976//6 3 Özv. Lerch Károlyné és b. társai 1412, 1414 4 Dr.Weinek Józsefné 12976/2 5, 7 Főv. közm. tan. 1411 6 Kapitány-u. 4. 8 Rosconi Károly 12978/2 9 Chimani Lajos és bir­toktársai 1380—81, 12975 10 Rosconi Károly 12978/3 11, 13, 15 Alkotás-u. 46, 12 Rosconi Károly 12978/4 14 Gerstl Ferencz 12981/7 16 Müller Kár. és neje 12981/­3 17, 19 Alkotás-u. 48, 50, 18 Kisk. Robicsek Béla és b. társai 12981/5 20 Szabó János 12981//4 21 Budapest szék. főváros közönsége 12874//­ 74/2 22 Ratkits Béla és neje 12981/ 13 a, 6 24 Schedel Jáno­s gyerm. 12981//2 26 Budapest szék. főv. 12984//. 2. 12985-88 Győző-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Mészáros-u. 17. 2 Krisztina-körút 103. 3 Pálya-u. 6. 5 Göbl Ödön 1700/2 7 Márvány-u. 20. 9 Márvány­ u. 9. 11 M. kir. államkincstár 1658 Gyula­ utcza. (Tabán.) 1 Budapest szfőv. köz. 313 2 Bpest szfőv. közönsége 287 3 Bpest szfőv. közönsége 314 4 Bpest szfőv. közönsége 286 5 Bpest szfőv. közönsége 315 6 Bpest szfőv. közönsége 285 7 Bpest szfőv. közönsége 316 9 Bpest szfőv. közönsége 317 Hadnagy - utcza. (Tabán.) 1 Görög-u. 19. 2 Döbrentei tér 4. 3 Görög-u. 17. 4. 6 Kempszky Mihályné 913 5 Özv. Fritz Károlyné 822 7 Virág Benedek-u. 12. 8. 10 Heinrich Kálmán dr. és birtoktársai 878 9 Budapest szék. főv. 840 11 Budapest szék. főváros Bölcsőde 841-845 12 Sztélek Ferencz és neje 868 13 Árok-u. 67. 14 Grösztenberger testv. 867 15 Fehér sas-tér 14. 16 Szloboda Imréné 866 17 Fehér sas-tér 10. 18 Özv.Wolf Venczelné és birtoktársai 849 19 Czipő-u. 9. 20 Özv. Praxi Jánosné 848 21 Bogisich János 553 22 Malek Lujza 567 23 Marada József és neje 554 Özv.Palkovits Istvánné 566 25 Mireisz József és neje 555 26 Bosnyakovits Mihály és neje 565 27 Özv.Bogisich Györgyné 556 Pohl Ágoston és neje 564 29 Gerőcs Mihály és neje 557 30 Bogisich Lipót 563 31 Kereszt-tér 18. 32 Nagy Lajos 562 33 Kereszt-tér 17. 34 Schmidt János és neje 561 35 Häuser Károly és neje 543 36 Dolfer Mária 559 37 Kereszt-tér 15. 38 idb. és ifj. Neffe József 558 39 Hierwarter Antal és neje 541 40 Wanyatka Ján. és neje 421 41 Bpest szfőv. közönsége 441 45 Bpest szfőv. közönsége 465 46 Bpest szfőv. közönsége 439 47 Bpest szfőv. közönsége 466 49 Bpest szfőv. közönsége 467 53, 55 Bpest sz. főv.közöns. 472 57 Petrás Antal és gyer­mekei 473 59 Devits Antal és Julianna 476 62 Felsőhegy-u. 75. 63 Kellner Nándorné és testv. 1328 64 Felsőhegy-u. 77. 66 Bpest szfőv. közönsége 344 Budai gör.-kel. egyház 816 Bpest szfőv. közönsége 817 Haj­adon-utcza. (Vár.) 1 Tárnok-u. V­ 2 Tárnok-utcza 8. Halász-bástya. (Vár.) 1 Szentháromság-tér 4. 2 Pázmány-u. 1—3. 3 M. kir. kincstár 2209 4 Iskola-tér 1. Szentháromság-tér 2204 Halmi-utcza. (Külterület.) 9 Makó Mihály 13782//9 11 Simonyi Pálné, szül. Czékus Gizella 13782/­13 Ecsed-u. 10. 15 Ecsed-u. 7. 17 Bornemissza-u. 10. 20 Szedmáki Józs. 13783//­83/2 Járitz András 13783/4 24 Ecsed-u. 12. 26 Ecsed-u. 9. 28 Vidosfalvy Gyula 13783/1 a. 13783/­ 6 30 Ferstl Gyula és neje 13783/9 32 Teszák Péter és neje 13784// Hamzsabégi fi­. (Külterület.) Daróczy-út 32. Lenke-út 110—118. Daróczy-út 7. Magyar kir. államvasutak 13922/2 Kelenföldi út 1. Jankovics József 13946 Várady Lajos 14065/2 Hangya-utcza. (Külterület.) 1. 4 Tündér-u. 24. 2 Tündér-u. 16—22. 3 Wertheimer Márk. 10163—6 5 Tündér-u. 28. 6 Hajnal Adolf 10191 7 Keller Alajosné és gyer­mekei 10167/2, 10168, 10173/2,3, 10175­ 76 8 Ifj. Weigert Károly 10193// 9 Tündér­ u. 281a, 34-36, 10 Ifj. Weigert Károly 10193/2, 10194, 10195 12 Ifj.Weigerth Károly 10174/2, 10192 14 Keller Alajos 10174// Hantos-út. (Külterület.) 1 Dr. Országh Elemér és b. társai 12971/2,c 2 Alkotás-u. 49, 3 Dr. Országh Elemér és b. társai 12971/2,d 4 Özv. Muhr Györgyné és gyermekei­­ 12919//,2,3 Óia Dr. Kovács János és társai 12920/2,6 5 Szelke Gyula és b. tsai 12971/3, 12972/3 6 Friedländer Miksa 12923//, 2 7 Hollmarn Rezső és b. társai 12970//4 8 Bambel János 12923­3,4/a

Next