Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 35 I. Kerület. Krisztinaváros. 64 Knutzen Frigyes 7169/2. 7771//,2, a, b 65/a Özv. Boch Ján. Máténé és tsai 7092//,7093//,7095//, 7096, 7097//, 7097/2. 7098// 65/b Özv. Bocb János Máté­né és b. társai 7092/2, 7093/2, 7094,7095/2, 7098/2 66 szentmihályi Tichtl Já-1 -­nos 7768,7769//, 7770 67 Kellner Julianna 7100// €8 Jerzsabeb Ján.-né,özv., 7765//,2 69 Höcker Frigyes és Olga 7100/7107/2 70 Wippner Ferencz 7764/7,2 71 Özv. Jerzsabek Ján.-né és gyermekei 7100/3 72 Lipótmezei út 5. 73 Haszmann Józs. 7100ibabc 74 Bpesti polgári takarék­pénztár r.-t. 7714//, 2 75 UjlaMBélaésneje7l00/5afc 76 Bpesti polgári takarék­pénztár r.-t. 7713/2 77 Pollák Ignácz és neje 7102//, 2,3,4 j 78 Bpesti polgári takarék- j pénztár r.-t. 7713// 79 Geller József és neje 7102///,/2,/3,/4,/5 80 Tabermann Gusztávné, sz.HembachIrma7712/ 2abc 81 Dr. Degré Miklósné 7102/6/O. b, 7, 8, 9, /0 82 Kammer Emőné 7711/2, mm ab 83 Budapest szék. főv. 7110-11 84 Schüller Jakab és neje szül. Marek Antónia 7709/2, 7710/2, 7711///& 85 idb. Emich Gusztáv és neje sz. Tormay Etelka 7112/2, 7113-7116 86 Schüller Jakab és neje szül. Marek Antónia 7709//—7711/7'a 87 Ozv. Fuchs Bezsőné 7213//,2, 7214-16 88 Budapest szék. főv. közöns. 7296-7309, 7310//, 7310/2, 7311-7326, 7327//, 7327/2, 7328-7349, 7352-7354, 7355//, 7355/2, 7356, 7357, 7550//, 7550/2 89 Hecht Jónás és neje 7217-24 91 Szemere Miklós 7225—27, 7228//,2,7229—31,7232//,2,3, 4 93 Lieb ermann Dávid és neje 7233//, 7233/2 95 Palóczy Antal és neje 7236/2,3,4 97 Glatz Oszkár és b. tár­sai 7238//, 2.7239//, 2 99 Házmán Kornél és Meinig Gábor kisk. 7240-44 101 Pete Csongorné szül. Gebhardt Emma 7245—48 103 Dr. Diescher Fer.-né és Obrincsák Józs.-né 7249.7250/7, 2 105 Dr. Diescher Fer.-né és Obrincsák Józsefné 7251/3 b/1/2 107 Ifj.HoltzspachNándor és b.társai 7253Mg, 21c, 3,7254/2,7255 109/a. Ifj. Holtzspach Nándor 7253////, 4, 7254// 109/Ö Sic her Márkus Miksa és neje 7257 109/c Sicher Márkus Miksa és neje 7258//' a 111 Knuth Károlyné 7259, 7260///2 113 Knuth Károlyné 7261//,2,3,4,5,5, 7262/7, 2 115/a. kisk. toronyi Fellner Kálmán 7272/3 115/6 Wallitsek János 7273// 117 Heinrich István-út 1. 119 Heinrich István-út 2. 121 Keller Sándor és Terézia 7287, 7288//, a 123!a Keller Sándor és Terézia 7288/2, 7289// 123/& Keller Sándor és Terézia 7288/3,7289/2 125 Keller Sándor és Terézia 7289/3 127 Keller Sándor és Terézia 7290 129 Keller Sándor és Terézia 7291, 7295 131 ifj. Balázs Antal 7292 133 Keller Sándor és Terézia 7293//, 7294// 135 Keller Sándor és Terézia 7293/2,7294/2 137 Keller Sándor és Terézia 7293/3, 7294/3 139 Keller Sándor és Terézia 7293/4, 7294/4 141 Keller Sándor és Terézia 7293/5,7294/5 Hidvég-utcza. (Külterület.) 1 Átlós-út 27, 29. 2 Átlós-út 31 4 Helmrich János és neje 13930// 6 Voigt Károlyné 13930/s, 13931-32 8 Hang József 13935 10 M. kir. államvas. 13939/9 Hirnök-utcza. (Tabán.) 2 Hadnagy-u. 40. Holdvilág-utcza. (Tabán.) 1 Kőmives-u. 24. 2 Bpest sz. főv. közöns. 662 3 Hullám-u. 8. 4 Bpest sz. főv. közöns. 659 6 Waczulek György és neje 655 7 Budapest székesfőv. közönsége 516—17 8 Haszmann Budolfné és b. társa 654 9 Géczy Mih. és neje 518—19 10 Czekus Józsefné, özv. és József 653 11 Bpest sz. főv. közöns. 522 12,14 Özv. Heller Józs.-né 652 13, 15 Harkály-u. 2—4. 16 Spieszlehner Fer. és neje 644 17 Ulrich Hanisch Her­mina kisk. 649 18 Arany kacsa-u. 9. 19 Czekus Józsefné, özv. és József 648 20 Kereszt-tér 6. 21 Kereszt-tér 7. HoUós-út. (Külterület.) 1 Br. Eötvös-út 1. 2 Horn testvérek 9443/2, 3 3 Kauser József 9443//, a, b 4 Dr. Füredi Mór és neje 9440/3, a, b 5 Özv. Szigeti Imréné, sz. Humean Erzsébet 9452—53 6 Aigner Lajos és birt. társai 9440/2, a, b 7 Fuchs Vilmos 9454/2, 3 8 Aigner Lajos és birt. társai 9440//, a, b 10 Mátyás király-út 8. Horgony-uteza. (Tabán.) 2, 4, 6 Döbrentei-tér 6. 5 Döbrentei-tér 5. 7 Kökény-u. 4. 8 Főv. közmunkák tan. 889 9 Özv. Matiszkó Kár.-né 907 10 Főv. közműnk, tanácsa 888 11 Főv. közműnk, tanácsa 908 12 Főv. közműnk, tanácsa 887 13 Hadnagy-u. 8, 10. 14 Főv. közműnk, tanácsa 886 15 Hadnagy-u. 12. 16 Főv. közműnk, tanácsa 885 17 Hadnagy-u. 14. 20 Főv. közműnk, tanácsa 880 21 Főv. közm. tan. 852 22 Főv. közműnk, tanácsa 879 23 Főv. közm. tan. 570 25 Budapest szék. főv. 569 26 Bpest sz. főv. közöns. 876 27 Fehérsas-tór 11. 29 Hadnagy-u. 22. 30 Bpest sz. főv. közöns. 874 31 Hadnagy-u. 24. 33 Hadnagy-u. 26. 34 Bpest székesfőv. köz. 870 35 Hadnagy-u. 28. 36 Bpest sz. főv. közöns. 869 37, 39 Hadnagy-u. 30. 41 Hadnagy-u. 32. 43 Hadnagy-u. 34. 45 Brandits Andrásné 560 46 Bpest székesfőv. köz. 853 47 Hadnagy-u. 38. 52 Bpest sz. főv. közöns. 407 54 Bpest székesfőv. köz. 408 56 Bpest sz. főv. közöns. 409 58 Bpest sz. főv. köz. 410—11 64 Bpest sz. főv. közöns. 414 66 Bpest sz. főv. közöns. 415 68 Bpest sz. főv. közöns. 416 Hosszúrét. (Külterület.) Breier Istv. és b. társa 11674 Winkler József és neje 11677, 11686 Winkler János és b. társai 11691// 11692 1,2 Winkler János és b. társai 11693, 11694 Winkler János és b. társai 11695, 11696 Saxlehner András czég és Häuser István 11701//: 2, 3, a, 11702/2, 3,11703, 11704 Konrád János ós József 11751, 11752 Schmidt János és b. társai 11758, 11759 Bayer Félixnó 11762 Pfund György és b. társai 11763 Treier Jakab és b. társai 11768/2 Hóvirág-út. (Külterület.) 1 Id. Szomor János s neje és b. társai 10546 2 Adorján János 10544//, 2, 3 3 Id. SzomorJános s neje és b. társai 10547 4 Weiner S. Sándor 10540, 10543 5 Rasem Viktor és b. tár­sai 10566/2 6 Budapest szfőv. közön­sége 10541 7 Rasem Viktor és b. tár­sai 10559—10562, 10565/3, 10566/ 8 Tauber Armin 10538//, 2, 3 10539//, 2 9 Schmach Károly István és Mária 10569//. 10570// 10 Tauber Ármin 10535, 10536, 10537 11 Schmach Károly István és Mária 10567, 10568, 10569/2, 3, 10570/3, 10571, 10572/2 12 Benedek Róbert 10531 13, 15 Ifj. Schmach Károly 10573 14 Hudetz Antal 10529 16 Hudetz Antal 10499/7 , 2, 3, 10500 17 Juhász Imréné 10577// 18 dr.Leitner Adolf 10506,10507 19 Bpest szfőv. közöns. 10576 20, 22 Schreil Ferencz és neje 10509 21 SchubkaJánosné 10488//,2,3 23 Becknó, szül. Straub Borbála 10487 25 Petruska János s neje 10510 Hullám-utcza. (Tabán.) 2 Bpest sz. főv. közöns. 674 4 Bpest sz. főv. közöns. 692//, 693//, 2, 694 5 Naphegy-u. 82. 6 Kőmüves-u. 15. 8 Bpest sz. főv. közöns. 514 9 Bpest sz. főv. közöns. 669 15 Bpest sz. főv. közöns. 512 18 Bpest sz. főv. közöns. 528 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék