Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 36 I. Keriilet. Krisztina várót. Ibolya-utcza. (Vár.) 1 Br. Piret Béla 2331, 2322// 2 Iskola-tér 1. Irén-utcza. (Külteiület.) 1 Budakeszi út 83. 2 Budakeszi út 85, 87. 3 Csillái Józsefné és gyerm. 7596, 7598//, 7598/2 5 Csibál Józsefné és gyerm. 7598/3, 7598/4, 7598 5 7 Csibál Józsefné és gyerm. 7598/6, 7598/7 9 Csibál Józsefné és gyermekei 7598/5, 7598/9 Iskola-lépcső. (Vár.) (L. II. kerületben is.) Budapest szék.főv. 2332/2 Iskola-tér. (Vár.) 1 Budapest szék.főv. 2210—11 2 Skála Antalné és b. trs. 2330 3 Kii-, magy. tud. egyet, alap (egyet, könvvny.) 2213 Istenhegy. (Külterület.) (Svábhegy.) Ifj. Jakabőy István 9203/7 Jakabffy István és b. társai 9203/2 Jankovits Károly és b. tsai 9205 Willinger Fer. és neje 9221 Marx Istvánné és b. tsai. §223 Dr. Szabolcsi Izidor 9243//, 9244// Dr. Szabolcsi Izidor 9243/2, 9244.2 kisk, Hochstein Károly és testvérei 9245, 9246 Budapesti V. ker. takarék­pénztár m. sz. 9253, 9254 Dr. Kozma Jenő 9255,9256,9257 Serényi Béla és neje 9258, 9259 Budapesti V. ker. takarék­pénztár m. sz. 9264—9270 Belatini Braun Rudolf 9561 Dr. Wagner Géza 9562 Dr. Wagner Géza 9568/3, 9569, 9573/2 Küntzl Alajos és neje 9574// Lederer Ede és neje 9575/1a,1b 9576, 9726/3 a, 6 Glück Frigyes 9636 Özv. Krausz Dávidné és b. társai 9638 Gödöllői tkpnztár 9639//, 2,3 Hrehus Pál és neje 9643 Haasz György és neje 9648//,2,3 Ducz Lajos 9650/2 Özv. Planer Ant.-né és b. társai 9651, 9652 Kisk. Bruckner Stefánia 9670, 9671 Womaszta Ignáczné 9675 Mauks Jánosné 9684 Benkő János és neje 9693—94 Toegel Róbert 9701 | Simái Sámuel, keresk. 9707/7,2 ' Nagy Jozefin 9708//, 2, 3, 4 Weisz Gyula és b. társai 9709//, 9709/2 Weisz Gyula és b. társai 9710.//, 2 Kisk. Obermayer Irén 9728, 9729 Csókás Gusztáv és neje 9731 Szaibb Lipótné 9732/7 , 2,3 Thonet testvérek czég 9733 Özv. Horn Edéné és gyer­mekei 9737//, 2; 9738//, 2; 9741/7,2.9742//, 2 Ozv. Csernus Jánosné és b. társa 9746 /. 2, 3 Kemény Béla 9747 Hauberl Józsefné és Hau­berl József 9749//la, Hb, 2 Dr. Miskolczy Sándorné 9752 Seiden Samu és neje 9756 1,2,3 Szőllősy Ede Ödön 9757, 9758,7 Fekete Lipót 9758 2 Weber György és neje 9760//,2 Mayer József és neje 9763 Özv. Granichstädten Zsig­mondné és kk. b. tsai 9764 Havelka Géza 9766 Bogdán János 9772 Fürst Józsefné 9774// Szőllősy Irén és Szőllőssy Ede, Ödön 9776// Egressy Péter 9777/7 b, 9778/2/a, 2/5, 9779//, a Paschinger Lajos és neje 977719 b. 9778//, 9779/2 a Niedzielszkv Jánosné 9780/2 Lübke Vilmos és neje 9781/2 Deutsch Jakab 9784// Winkle Nándor Gyula 9785// Winkle Nándor Gyula 9785/2 Jankó Ferencz és neje 9787// a, 9787// b Schäffer János és neje 978811,a Heberger Ferencz és b. társai , 9789 Gyurián Ádám és kk.Marg.9803 Schatz Róbert és neje 9809/7 , 2 Mann Józsefné 9841// a, b. 9841/2, 3, 4. 9862// Mann Józsefné és Pollák János 9858 7 , 2— 9862/2 Mann Józsefné 9859, 9860, 9861 Wiszt Ferencz és neje 9863 Hartmann István és neje 9864- 9865 2-66/2 Cseh János 9865//, 9866//, 9867 Hang Nánd. s gyerm. 9868//, 2 Fekete Andrásné, özv., és gyermekei 9869//, 2,3 Hochbaum István 9870 7 , 2 Kiskorú Bilecz Ilona 9871, 9872, 9873 Özv. Krausz Dávidné és b. társai 9896 Dr. Havasi Gyula 9902 Dudás Kálmán és Gizella 9917,7. a, b Willinger Fer. és neje 9917 2 Istenhegyi-út. (Külterület.) 1 Bpest székesfőv. köz. (vízvezetéki telep) 9912, 9913, 9924,7. 2,3 2/a Plisic Miklós és neje 9927—28,9929//, a 2/6 Plisic Miklós és neje 9927, 9928, 9929//, a 3 Bpest szék. főv. köz. 9924/4 4la Laky Dánielné és Petri Elekné 9929// b, 9930 4lb Laky Dánielné és Petri Elekné 9929//6, i 4/c Laky Dánielné és Petri Elekné 9929// b,1 4ld Laky Dánielné és Petri Elekné 9929/7 6,9930 Me Laky Dánielné és Petri Elekné 9929// b, 7 Özv. Silber Antalné 9921-9923 Ott Lajos és neje 9942// Hrehusz Pál és neje 9943// Özv. Weszely Istvánné és birt. társai 9919 Oeffner Antal és neje 9944// Holub Józsefné 9899// 6, 9899/2, 9899/3 Oeffner Antal és neje 9945// 15 Pozsár Károlyné és Gerhardt Antal 9894 Istók József és neje 9946 7, a, 6 Kirschner János és neje 9947// Rüblein Tamás és b. társai 9892 Orbánhegyi út 9. 21 Schedel János és gyermekei 9890—91 Ferencz Imre és neje és Pucher István 9949,7, 6 Orbánhegyi út 15. Brachfeld Géza és tár­sai 9887, 9888/'/, 9888/2 Szente Lajos 9953//, a, 2 Bpest szfőv. közöns. 9884 3 Hang Istv. és neje 9954//, a, 9954/2 Filó János 9883 Almássy Lőrincz 9955/a//, 9955/Z/6, 9955/2 Herz Géza és neje 9881//, 2, 3, 9882///» 11c a Dráts Zakariás 9956,7 6 Pesti «Mária Erzsé­bet» egylet 9957/7 Rosenstein Lipót 9880//, 2 Pesti «Mária Erzsébet» egylet 9958//, a, 6 Szauer József és neje 9879 Dráts Károlv és tsa 9959// Dr. Obál Ferencz 9878 38, 40 Krolupper József és neje 9960//, 2/a Valiczky Pál 9877 Dr. H. Arányi (Tak­sony) 9669 Türsch Nándor 9668 Hajós Sánd. és b. társai 10052// a, //6 43 Péter Károly f 9667 44 László Tivadarné 9657// 45 Bpest szfőv. közöns. 9666//, 9666/2 46 Gerhardt Antal és b. társa 9657/4 47 kisbári Kiss Ferencz és neje 9677// 48 Dr. Lőw Antal 9658// 49, 51 Weigl Józsefné 9678// 50, 52 Özv, Gamauf Ká­rolyné és birt. társai 9659/7 53 Laumann József 9679// 54 Dr. Kozma Antal és b. társai 9660 55 Kiss Fer. és neje 9680// a 56. 58 Dr. Kozma Antal 9661 57 Kaltenecker Ferencz és neje 9680/2, 9680/3 a 59 Reichel Gyula és neje 9681 / 60 Özv. Glück Károlyné 9635 61 Reichel Gyula és neje 9682// 62 Özv. Glück Károlyné 9634 63 Dr. Morelü Károly 9685// 64 Kiss Ferencz és neje 9633 65 Dr. Morelü Károly 9686, / 66 Kiss Ferencz és neje 9620 67 Moreili Gusztáv és neje 9687// 68 Kiss Ferencz és neje 9619 69 Morelli Gusztávné 9688. / 70 Kiss Ferencz és neje 9618 71 Raj kovics Zwetkó 9690,9691 72 Kiss Ferencz és neje 9167 73 Preisz János 9692 74 Dr. Pisztórv Géza 9610/9/a, 9610/9/6 75 Kirchmann Józsefné és birt. társai 9698 76 Tschögl Henrik 9610/5 77 Szabolcs Dénes 9699 78 Tschögl Gusztáv és neje 9613 '3, 9614/2'a, 9614/2/6 79 Schemscheid Ferencz 9700, 9702// 80 Tschögl Guszt. ós neje 9613/2, 9614/3 81 Kogler István és neje 9703 82 Prikryl Ferenczné 9612/2 9613//, 9614/6 83 Zimmermann Antal és b. társai 9705 84 Prikryl Ferenczné szül. Murschel Karolin 9577/2, 9611//, 9612//, 9614/7 85 Krekó Dávid és neje 9711// 86 Dr. Wagner Géza 9570// 87 Weisz Gyula és b. tsai 9712//, a, 6 88 Dr. Wagner Géza 9570/2 89 Weisz Gyula é; birtok­társai 9713// 90 Dr. Wagner Géza 9571 91 Eisele József és neje 9714//, a, b 92 Dr. Wagner Géza 9572//, 9572/2 93/a Nagy Jozefin 9716//, 9717/7, 9718//. 9719. 93/6 Nagv Jozefin 9716/2, 9717/2, 9718/2, 9720 94 Dr. Wagner Géza 9573// 95 Weitzenhoffer Kálm. 9721-22 96 belatini Braun Rudolf 9559 97 Szabó Gyula 9723-24, 9725//, 2 98 belatini Braun Géza 9556

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék