Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

BUDAPESTI czíM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK, KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. 1911 HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. franklin-társulat M­AGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. f i

Next