Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

. HU BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZÉK. KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. 1914 SZONHATODIK ÉVFO­L­YAM Ára vászonba kötve 21 K. BUDAPEST: FRANKLIN- TARSUL­AT MAOTAK IROD. IXTE­Kr és KÖNYVNYOMDA .

Next