Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

10. rész - A budapesti rendőri területhez tartozó községek - Kispest

Kereskedők. Kispest. 2638 Kispest. Iparosok. Gammiumagyár. Bonai Ernő, Sárkány-u. 160.­­ Hangszerkészítők. Bittermann Dezső, Irányi Dániel­utcza 34. Bürger Károly, üllői út 168. Rakovszky István, Kossuth Lajos­utcza 107. Ratkovics István, nefelejts-u. 22. Harisnyakötők. Pischinger Stefánia, üllői út 48. Hentesek. Átol Dénes, Vécsey-u. 40. Özv. Bakos Istvánné, Nagy Sán­dor-u. 188. Benedikt Dán­, Nagy Sándor-u. 82. Chvala Károly, Árpád-u. 114. Eperjesy József, Attila-út 49. Frankl Gyuláné, Sárkány-u. 9. Grosz Alfréd, üllői út 57. Győry Emil, üllői út 135. Győri Kálmán, templom-tér 5. Hasznos József, sárkány-u. 89. Imre Sándor, Hunyadi-u. 71. Jantuska Ferencz, Kossuth­ Lajos­utcza 67. Maro János, üllői út 81. Masek János, Wesselényi-u. 20. Masin József, Hunyadi-u. 8. Moharos István, Erzsébet-tér 3. Nagy István, Batthyány-u. 137. Obendorfer Nándor, Sárkány-u. 20. Palásty Károly, Sárkány-u. 23. Palásti Sándor, üllői út 133. Pelech István, Dobó Katicza-u. 16. Preidl József, Herrich-u. 68. Prucho Antal, üllői út 125. Sora János, Sárkány-u. 46. Szepessy István, üllői út 25. Ziegler Ferencz, Petőfi-u. 59. Zorkoczi Fer., Dobó Katicza-u. 26. Ingatlan: ügynökök. Nemes Izidor, Fő-u. 10. Weisz Dezső, üllői út 80. Játékkereskedők. Grosz és Goldman, rózsa-u. 25. Tel. 27. Kánel Gyula, liget-u. 24. Katz Emil, üllői út 149. Papp Vazul, üllői út 170. Rosenberg Menyhért, üllői út 138. •Kádárok. Budai József, Teleki-u. 32. Trautenberger József, Kossuth­ Lajos-u. 54. Kalapkereskedők és kala­posok. (Férfi kalapok.) Aschenbrenner Sánd., üllői út 112. «IV. Buscisher Deb., üllői út 160. Hermann N., Kossuth-tér 6. Por N. János, Árpád-u. 46. Soltész Pál, fő-u. 31 és üllői út 142. (Női kalapok.) Fischof Szidi, üllői út 111. Gottlieb nővérek, üllői út St. Sebők Gizella, üllői út 13. Soltész M. és társa, fő-u. 14. Kárpitosok. Bán István, üllői út 142. Tel. 26. Derkai Nándor, Batthyány-u. 38. Derkay Nándor, fő-u. 19. Láncz Vilmos, üllői út 136. Mach Gyula, Irányi Dániel-u 23. és üllői út 100. Weiszburg Dávid, Sárkány-u. 88. Kávéházak. «Árpád kávéház» Tulajd.: Grosz­­mann Jenő, Herrich és Árpád­utcza sarok. «Emke» kávéház. Tulajd.: Wigner Géza, Sárkány-u. 70. «Erzsébet» kávéház. Tul.: Taigi­szer Lajos, üllői út 149. Giliczi Márton, Sárkány-u. 20. Hartman Márton, üllői út 73. «Ipar» kávéház. Tul.: Szűcs Nán­dor, üllői út 31. «Jókai» kávéház. Tul.: Szőke Jó­zsef, Sárkány-u. 69. «Kaszinó» kávéház, fő-u. 32. Munkácsi Mihály, fő-u. 32. «Otthon» kávéház. Tul.: Hisz Jó­zsef, Jókai-u. 90. «Petőfi» kávéház. Tul.: Molnár Ferencz, üllői út 166. Rácz Ferencz, Batthyány-u. 55. «Rákóczi» kávéház. Tulajdonos: Rakovszky Gáspárné, Rákóczi­út 100. Stefány Ede, üllői út 154. «Szinház» kávéház. Tulajdonos: Özv. Hartmann Oszkárné, üllői út 178. «Wekerle» kávéház. Tul.: Barton Kálmán, Sárkány-u. 46. Kávémérések. Bartuszek Andrásné, Csokonai­utcza 59. Dietrich Gyuláné, Petőfi-u. 23. Fülöp Ferenczné, Kisfaludy-u. 6. Hévizi Juhász Ján.­né, Attila-u. 6. Kiss Antalné, üllői út 163. Szabó Gáborné, üllői út 161. uzv. Szák Károlyné, üllői út 58. Kávéraktárak. Meinl Gyula, üllői út 97. Schönberg Ignácz, üllői út 123. Kéményseprőmester. Noviczky Istvánné, özv. ,Hunyadi­utcza 33. Kertész. Pfeifer Károly, templom-tér. Tel. 15. Kézimunka kereskedő. Unger Márton, üllői út 131. Kifőzések. Bakó Gábor, üllői út 159. Markli Alajosné, rózsa-u. 20. Sipos Károlyné, üllői út 141. Tóth Antal, Lehel-út 34. Varga Péter, Hoffer Albert-u. 1. Vincze Jánosné, sárkány-u. 99. Korcsmárosok. Csorba István, Aulich-u. 24. Dósa Károly, Wesselényi-u. 46. Huszár János, Irányi Dániel-u. 47. Kerek István, Árpád-u. 145. Kovács Benjamin, Kossuth Lajos­utcza 59. Szűcs Mihály, Eötvös-u. 48. Tapolcsányi Géza, üllői út 149. Kovácsok, Bognár István, Kinizsy-u. 4. Dózsa János, üllői út 59. Jellinek Lajos, üllői út 153. Máyer István, üllői út 79. Salamon József, Hunyadi-u. 13. Kőfaragómesterek. Ditrich Antal, Báthory-u. 150.­­ Antal, Rózsa-u. 40. Orsokits János, Sárkány-u. 56. Bécki Lajos, Kölcsey-u. 7. Kőművesmesterek. Abreszler Károly, Zrinyi-u. 103. Balla Ferencz, Béla-u. 3. Ifj. Bencsik József, üllői út 108. Dobó József, üllői út 73. Karkisch György, Széchenyi-u. 11. — József, Irányi Dániel-u. 47. Márk Ferencz, Jókai-u. 22. Ifj. Nagy János, Rákóczi-út 154. — János és József, Petőfi-u. 79. Nagy József, Kisfaludy-u. 85. Neumann Antal, Hajnal-u. 5. Onofer István, Eggert-u. 57. Baschka József, Bercsényi-u. 10. Szabó Ferencz, Rákóczi út 79. Turánszky Istv., Slunyadi-u. 155. Ujj Bálint, Irányi Dániel-u. 60. Waldinger József, Attila-u. 3. Könyv- és papírkereskedők. Fischof Henrik, Üllői út 117.Tel.46. Magyar papírnemű áruház, Sár­kány-u. 106. Vida Gyuláné, Hungária-u. 31. Kön­yvnyomdák. Fischof Henrik, üllői út 117. Tel.46. Hapta Bernát, sárkány-u. 84. Meyer Ernő és társa, üllői út 81. Thienschmidt Ede, üllői út 137. Köszörűs. Pok­a Antal, fő-u. 31. Kötszergyár. Edelmann József dr., Irányi Dá­niel-u. 5. Tel. 37.

Next