Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1 BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKÁSJEGYZEK­ ­­M . )$ • KIADJA * * A FRANKLIN-TÁR­SULAT. 1922-1923 HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. A képviselőim* ASÉPÜSSLÍJHÁZ S.LNEK.K BUDAPEST, PRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. ATVW

Next