Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - L

Lieszkovszky. Lakás-jegyzék. 821 Lakás-jegyzék. Lillik, Lukács, (Lukáts). — Ignáczné, vendéglős, IX, csillag-u. 5. — Imre, hivatalnok, VI, Andrássy-út 14. — Imre, malomhiv., IX, soroksári út 88—40. — Imre, máv. felügy., VI, Szondy-u. 42/a. — Imre, dr., ügyvéd, VI, Eötvös-u. 4. Tel. 94—29. — Imre, (Lukách), vámszaki főtiszt, IX, vámpalota. — István, czukrász, VI, Andrássy-út 70. — István, gyógyszerész, VIII, József-u. 16—18. Tel. Józs. 113—46. — István, mérnök, V, Falk Miksa-u. 13. — István, postaaltiszt, Kispest, Berzsenyi-u. 42/4. — István, szerkesztő, VII, nagydiófa-u. 19. — István, tornatanár, VII, István,út 47. — István, üzletvezető, I, Ráth György-u. 8. — István, várfelügyelő, VHI, Baross-u. 5. — Istvánné, főmérnök özvegye, IX, Bakáts-u. 3. — Istvánné, özv., magánzó, V, Falk Miksa-u. 7. — Istvánné, özv.,pék­m., VH, Komócsy-u. 42. — Jakab, műszaki tisztv., I, bors-u. 8. — Jakab, p. és táv. főtiszt, VH, Dembinski-u. 38. — János, (Lukáts), állami tisztv.,VH, thököly-út 21­­— János, asztalos m., IH, szt Margitsziget, Hungária evezős-egylet. — János, főpinczér, I, Attila-krt 25. — János, fuvaros, VI, jász-u. 83. — János, hivatalnok, VH, nagydiófa-u. 17. — János, kocsigyártó m., X, kolozsvári u. 23. — János, lovász m.,TX, gr. Haller-u. 3. — János, magánzó, VHI, szűz-u. 5­7. ,­­ János, magánzó, R.-Palota, csillag-u. 15. — János, mázoló, I. Attila-u. 7. — János, nyug. főszerelő, Kispest, Hunyadi-u. 27. — János, p. t. s. tiszt, VH, szövetség-u. 4. — János, raktárnok, V, Dorottya-u. 8. — János, szabász, VH, Wesselényi-u. 4. — János, szertáros, V, Vilmos császár-út 35. — János, ügynök, VH, Rákóczi-út 64. —­ János, ügynök, VH, Rottenbiller-u. 3. — Jánosné, özv., magánzó,­­Vili, Baross-u. 81. — Jenő, bankhiv., VHI, vas-u. 15/a. — Jenő, czukrász, IX, Ráday-u. 25. Tel. Józs. 46—78. — Jenő, gyáros, VI, Eötvös-u. 38. Tel. 81—32. — Jenő, gyógyszerész, IX, Ferencz-krt 32. — Jenő, dr., gyógysz., V, Lipót-krt 8. — Jenő, hivatalnok, VI, Józsa-u. 71. — Jenő, igazg.,­ VHI, József-u. 27. Tel. Józs. 105—96. — Jenő, (Lukáts), dr., itélőtábl. biró, IX, üllői út 121. — Jenő, kiadóhivatali tisztviselő, VI, bajnok-u. 19. —­ Jenő, lakatosmest., VI, Hungária-körút 103. — Jenő, textilkeresk., VI, Dessewffy-u. 10. Tel. 47-14.­­— Jenőné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 94. — József, bankigazg., I, gyopár-u. 2. Tel. Józs.80—00. — József, bizt. társ. hiv., VH, aréna-út 11/a. — József, fogorvos, V, Zrinyi-u. 17. Tel. 145—87. — József, gyári hivatalnok, IX, Ferencz-krt 27. — József, háztulajd., Újpest, tél-u. 63. — József, háztulajd., Újpest, Józsa-u. 5. — József, kapitány, X, Kerepesi út 41. , — József, kárpitos m.,VI, Andrássy-út 74.Tel. 77—62. — József, kegyesrendi tanár, IV, váczi u. 27—33. — József, lakatos, VIH, Lujza-u. 30. — József, magánhiv., VIH, Mátyás-tér 4. — József, magánzó, VI, Kmetty-u. 21. — József, Magy. Alt. Hitelbank igazgatója, udv. ta­nácsos, VI, Vilma királynő-út 24., nyáron I, gyo­pár-utcza 1. Tel. 20­­00. — József, máv. hiv., IX, Ferencz-krt 10. — József, dr., orvos, VI, Teréz-krt 48. — József, (Lukáts) dr., p. n. m. oszt. tan., H. Zsig­mond­ u. 7. — József, rend. defektiv, IV, Károly-krt 8. — József, (Lukáts), r. kath. lelkész, I, Diana-u. 15/a. — József, dr., ügyvéd, VI, Teréz-krt 44.Tel. 109—55. — József, vezérigazg., V, alkotmány­ u. 10.Tel. 87—65. — József Miklós, (Lukáts), állatorvos, Rákospalota, vasut-u. 38. Lukács, (Lukáts). — Józsefné,­özv., kávés, IX, Banolder-u. 7. — Józsefné, özv., magánzó, VI, bajnok-u. 7. — Józsefné,( Lukáts),özv., magánzó, Vb­l, bérkocsis­utcza 12—14. — Józsefné, özv., magánzó, I, Pauler-u. 22. — Józsefné, magánzó, IX, soroksári út 38/40. — Kálmán, főhadnagy, V, Csévi­ u. 4. — Kálmán, (Lukáts), tanár, VI, gr. Zichy Jenő-u. 45. — Kálmánné, (Lukáts), özv., keresk., IV, Ferencz­ József-rkpt 4. — Károly, (Lukáts), bankfőtisztv., IV, váczi u. 46. — Károly, (Lukáts), huszárkapit., V, Zoltán-u. 13. — Károly, magánhiv., V, József-tér 14. — Károly, magánhiv., VI, nagymező-u. 22. — Károly, százados, V, Klotild-u. 16. — Károly, vas és műsz. nagyk., V, Toldy Fer.-u. 76. — Károlyné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 10. — Kornél, dr., hirlapiró, VH, dohány-u. 16—18.­­—Lajos, aczélöntő, Kispest, Jókai-u. 42. — Lajos, ág. ev. egyházfi, IV, Deák Ferencz-tér 4. — Lajos, fakeresk., VI, Szondy-u. 40. Tel. 116—69. — Lajos, férfiszabó, VH, István-út 20. — Lajos, fűszerkeresk., IX, Ferencz-krt 3. — Lajos, gépkereskedő, H. Zsigmond-u. 3. — Lajos, háztulajd., Pestujh., bosnyák-u. 26. — Lajos, (Lukáts), főv. tanár,VIH, Szentkirályi-u. 23. — Lajos, hivatalnok, VIH, üllői út 52/6. — Lajos, kárbecslő felügyelő, VH, aréna-út 11. — Lajos, kereskedő, VI, gr. Zichy Jenő-u. 27. — Lajos, kereskedő, Vb­l, Kisfaludy-u. 28. a. — Lajos, ny. igazgató, VH, Damjanich­ u. 58. — Lajos, (Lukách), ny. pü. tanácsos, IX, üllői úti áll. lakástelep 3. — Lajos, r.-t. igazgató, V, Lipót­ krt 8. Tel. 65—85. — Lajos, magánhiv., IX, soroksári út 38—40. — Lajos, villanyszerelő, VH, alsó erdősor 34. — László, banktisztv., V, Csáky­ u. 7. — László, b. t. t., ny. min.-elnök, orsz. képviselő, VI, nagy János-u. 21. Tel. 22—92. — László, (Lukáts), földbirtokos, VHI, szűz-u. 5/7. — László, gyárvezető, IX, Lónyay-u. 27. — László, hivatalnok, VI, sziv-u. 33. — László, hivatalnok, I. Horthy Miklós-út 15/a. — László, keresk., VI, nagymező-u. 19. — László, p. v. számvizsgáló, I, pálya-u. 2/a. — László, tőzsdebizományos, V, sziget-u. 40. Tel. 153—42. — László,ifj., ügyvédjel., VHI, Mária-u. 29. — Lászlóné, özv., áll. nyugd., I. szt. háromság-u. 7. — Lászlóné, özv. magánhiv., VH, rózsa-u. 27. — Lászlóné, magánzó, IV, reáltanoda-u. 17. — Leó, dr., ügyvéd, VII, Wesselényi-u. 51. — Lipót, gyárvezető, V, váczi út 48. — Lipót, hivatalnok, VI, Teréz-körút 6. — Lipót, magánzó, VH, Vörösmarty-u. 19. — Lipót, mérnök, épitő vál.V,Tátra-u. 8. Tel. 166—44. — Lipót, ügynök, IX, Ráday-u. 9. — Margit, tisztv., IX, gr. Haller-u. 10. — Márkusz, utazó, VH, Hernád-u. 15. — Márton, berkocsitulajd., V, pozsonyi út 19. — Márton, faktor, VH, Bethlen-u. 39. — Márton, gazdász, VH, Jósika-u. 15. — Márton, tőzsdebizományos, VI, felső erdősor 9. — Mihály, banktisztv., V, Deák Ferencz-u. 15. — Mihály, droglista, IV, kecskeméti u. 4. — Mihály, ékszerész, V, Erzsébet-tér 8. — Mihály, dr., orvos, V, váczi út 32. Tel. 109—62. — Mihály, utazó, VILI, népszinház-U. 17. — Mihály, vill, kocsivezető, VH, telep-u. 3. — Mihályné, háztulajd., Újpest, nyár-u. 27/a. — Mihályné, özv., magánzó, VHE, szigetvári u. 16. — Miklós, banktisztv., VHI, Visi Imre-u. 11. — Miklós, c­égvezető, V, sziget-u. 38. — Miklós, kávés, VI, király-u. 52. — Miklós, kereskedő, VI, Eötvös-u. 39. — Miklós, műszaki tisztv., Újpest, Árpád-út 2.

Next