Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

BUDAPESTI CZÍM ÉS LAKÁSJEGYZÉK KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM 1928 BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next