Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

Kőbánya 2 6 Szathmáry Ottóné 24 Delej­ u. 13. 25 Szilágyi János és neje 8631/a/2/202 38665 26 Földváry Vilmos 29 Szelke József és neje 33 özv. Hornung Jánosné és b. társai 8631/a/1/193 38661 34 özv. Újhelyi Mihályné és b. társai 8631/a/2/266 38635 35, 37 Újhelyi Sándor 8631/a/1/189, 863­1/a/1/192 38660 36 Biluska Györgyné 8631/a/1/267 38636 38 Bérczy Ferenczné 8631/a/1/284 38551 39 Szapáry­ u. 12, 40 Gróf Hoyos Béla 8631/a/2/272 38648 8631/a/2/292 38546 8631/a/1/279 38554 43 Zeiller Kálmán és Ödön 8631/a/1/182 38540 44 Dr. Németh János és neje 8631/a/1/280 38553 45 Özv. Szalay Istvánné és leánya 8631/a/1/179 38541 8631/a/1/165 38479 46 Özv. gróf Hugonnai Kálmánné és b. társa 8631/a/1/283 38552 47 Fleischhacker Jánosné 8631/a/2 249 38542 48 Özv. Kundráth Já­nosné és b. társai 8631 /a/2/299 38469 49 Murányi Nándor 8631/a/1/175 38543 50 Dr. Markos Olivér és Béla 8631/a/1/287 38550 51 Özv. Prágay Pálné és gyermekei 8631/a/2/274 38544 38 Linhart Józsefné 52 Özv. Molnár Lajosné és b. társai 8631/a/1/288 38549 53 Messinger Ottó és b. társai 8631/a/1/170 38532 54 Tilos Jánosné 8631/a/2/292 35848 8631/a/1/300 38470 62 Budapest székesfőv. 8631 /a/1/303 38471 64 Hungária­ körút 333. Cserkesz-utcza. • • 1 Kápolna-u. 7. 2 Kápolna-u. 9. 3 Kovács Vendel 7992/3 41798 5 Dr. Jakabffy Károlyné és b. társa 7992/2/c 41527 6 Román-u. 12. 7 Budapest-kőbányai szr. hitközség 7992/1/d, 8478, 8479 41528/2 8 Lukácsi Ignácz és neje 28 Ihász-u. 5. 29 Zimmermann György és b. társai 7992/24 41782 9 Budapest székesfőv. 7992/2/dt, 4878/2, 4879/2 41528/1 10 Kühtreiber György és neje 7992/25 41781 11 Román-u. 14. 12 Matusek János és b. társai 7992/26 41780 13 Wittig Gusztáv és neje 8478, 8479/24 41537 14 Bolgár-u. 11. 15 Deder Ferencz és neje 8878, 8879/25 41538 16 Bolgár-u. 14. 17 Kapeller Györgyné és b. társai 8878, 8879/26­ 41539 18 Schwartz Ignáczné 7992131 41773 19—25 Vaspálya-u. 14—25. 20 Sorg Antal építőipari r.-t. 7992/32 41765 22 Sorg Antal építőipari r.-t. 7991/29 41764 39 Magyar fém- és lámpa­árugyár r.-t. 24 Sorg Antal építőipari r.-t 7991/25 41763 26 Sorg Antal építőipari r.-t. 7991/27 41762 27 Kőszénbánya és téglagyár társulat 7991/36 41541 51 Gyömrői út 13. 52 Kőszénbányai és téglagyár társulat 7991/3 41544 30 Özv. Zimmermann Sándorné 7991/7 41743 31 Özv. Zimmermann Ferenczné 7991/2 41545 32 Sorg Antal építőipari r.-tf 7991/6 41742 33 Zimmermann György és b. társai 7991/2 41546 34 Sore Antal építőipari r.-tf 7991/5 41741 35 Dr. Neisser Mária és b. társa 7989/6 41548 36 Seifert Mária és b. társa 7991/4 41740 37 Knaucz József és neje 7988/6 41551 55,57,59 Özv. Szabó Árminné és b. társai 7987/3 41552 40 Gergely-u. 23, 41, 43 Magyar fém- és lámpaárus­yár r.-t. 7987/4, 8480—8491 2, a 41554 42 Magyar fém- és lámpa­árugyár r.-t. 7987/2 41731 44 Apaffy-u. 5. 45 Apaffy-u. 24, 46 Apaffy-u. 26. 47 Özv. Szabó Árminné és b. társai 7957/6 41575 48 Kőszénbányai és téglagyár társulat 7959­ 7961 41717 49 Gyömrői út 11. 50 Kőszénbányai és téglagyár társulat 7962 41716 52 Kőszénbányai és téglagyár társulat 7966 41709 53 Gyömrői út 15. 54 Chambers Victor Stan­ley 7967, 7968, 7984/10 16 41708 55—59 Szabó Árminné és b. társai 41576/1 55—59 Szabó Árminné és b. társai 41575/15 55—59 Szabó Árminné és b. társai 41575/14 56 Chambers Victor Stan­ley 7967,7968,7984/20 25 58 Szlávy­ u. 18. 60 Varga Máté és neje 7967, 7968, 7984/29/23/6 41704/2 62 Nádas Józsefné és b. társai 7969 41688 64 Macsali Jánosné és b. társai 7970 41687 65 Alkér-u. 12. 66 Molnár Gyula és neje 7971/2, 2, 3, 4,5, 6 67 Alkér-u. 9. 68 Alkér-u. 11. 69 Spielburger Ferencz és neje 7940 41609 70 Bannoch Jakab és b. társai 7972 41678 71 Kada-u. 25. 72 Kiiment József és b. társai 7973 41677 73 Pamuk Lajos és neje 7939/9 41622 47 Kada-u. 30. 75 Morvay Miklós és b. társai 7939/20 41623 76 Kada-u. 27, 29, 31. 77 Illés Sándor és b. tsai 7938/6 41624 78 Ritzmajer Mihály és neje 7979/35 41670 79 Nagy Pál 7937/6 41625 80 Pamuk Lajos és neje 7979/37 41669 81 Illés János és neje 7936/6 41626 82la Garai Nándorné 7979/36/a 41668/1 82/6 Reibl András és neje 7979/36/6 41668/2 83 özv. Kaltenecker Már­tonné és b. társa 7935/6 41629 7979/4/a 41650/1 — Schmied Artúr és neje 7979/4/6 40650/2 85, 87 Schüller József 7934/2 41602/2 86 Krausz Antal és b . társai 7979/3/a 41649/1 86 Reib Ferencz és neje 7979/3/6 41649/2 88 Gerstenbrein Mihály és neje 7979/2 41648 89, 91, 93 Gyömrői út 56, 61, 90 Tóth József és neje 7979/2 41647 92 Noszlopi u. 20. — Gyömrői u. 7935/d 41647 — Budapest székesfőv. 7950, 7951 5/a 41583/3 Apaffy­ u. 7958­5/a/2 / 41558 Zachradka József és b. társai 8478, 8479 18 41778/2 Budapest székesfőv. 8480—8491 — Budapest székesfőv. 8480—8491 3 41776 Csernyus utcza. 95 Szúnyog József és neje 2004, 2005/5/4 39977 96 Hudák György és neje 2004,2005/4/2 39790 97 Fröhlich (Barna) Ber­talan és b. társai 2004,2005/6/22 39978 98 Zoch János és neje 2004, 2005 4/1 39969 99 Schwarcz Lenke kis­korú 100 Bánfi Györgyné 2004,2005/3/26 39968 101 Skoda Sándor és neje 2004,2005/6/25 39980 102 Tóth Lénárd és neje 2004, 2005/3/25 39967 103 Lengyel-u. 34.­­ 104 Lengyel-u. 35. 105 Nagy Imre és neje 2004,2005/7/3 40057 106 Kisfaludy Ferencz 2004,2005/2/3 40055 107 Özv. Dencs Albertné és b. társai 2004,2005/7/4 40058 108 Katona Imréné 2004,2005/2/2 40053 109, 111 Pintér Pál és neje 2004,2005/5/24/23 40060 110 Katona János és b. társai 2004,2005/2/2 40052 112 Budapesti telekérté­kesitő és ipari r.-t. 2004,2005/1/20 40051 113 Egressy-út 99. 114 Fleich­l Károly és b. társai 2004,2005/2/29 40050 111/a Gelb Sándorné­­2004,2005/2/25/6 40049/2 116/6 Egressy-út 97. Delej -utcza,. (Tisztviselőtelep.) 1 Rezső-tér 1/a. 2 Elnök-u. 10. 3 Dr. Horánszky Dezső és neje 8631/a/2/223 38672 4 Héderváry-u. 13. 5 Hindi Istvánné 8631/a/1/124 38671 6/a Héderváry-u. 18. 6/6 özv. Maly Ferenczné és b. társai 8631/a/1/207/a 38739 7 Héderváry-u. 20. 8/a Kell Jenő és neje 8631/a/2/206/6 38757 8/6 Család-u. 21. 9/a Pozsonyi Miklósné 8631/a/2/204/6 38668 9/6 Pozsonyi Miklósné 8631/a/1/204/a 38667 10 Okolicsányi Gyula és neje 8631/a/11251 38760 11 Csanád­ u. 23. 12 Weisz Márk és ba­rsai 8631/a/2/245 38761 13 Földváry Vilmos 8631/a/2/252 38630 14 Hofbauer Aranka és Ilona 8631/a/1/247 38762 15 Dr. Lutz Ferencz 8631/a/1/253 38629 16 Dr. Bradács Gyula és b. társai 8631/a/2/246­ 38763 17 Horváth Ernőné és b. társa 8631/a/1/254 38627 18 Szabóky­ u. 26. 32 Bányay Lajos 8631/a/1/259 38632 8631/a/2/297 38663 8631/a/1/263 38634 863­1/a/1/270 38637 41 Szapáry­ u. 11. 42 Ignáth Józsefné 55 Villám-u. 21. 56 Lieszkovszky Pálné , és b. társa 57 Budapest székesfőv. 58 Dr. Roszner Aladár 59 Hungária­ körút 335. 60 Budapest székesfőv. 4 Budapest székesfőv. 7992/2/6 41526 7989/5 41738 7965 41710 41576/2 41707 84 Namx István és neje 23 Tihamér-u. 29. 42 Tihamér-u. 27. 25 Tihamér-u. 30. 26 Tihamér-u. 28. 67 Bonyhádi út 36. 68 Bonyhádi út 34. 69 Jochs János 2013, 2014/23 70 Kammerstädter Fe­rencz 2013, 2014/20 71 Huszár Béla 2012/5 72 Hermann Ernst Ká­roly 2012/4 83 Cserta Györgyné 2006, 2008/32 84 Herkner Péter és neje 2006,2008/30 85 Kalocsai út 1. 86 Steinitz S. Sándorné 2006, 2008/29 87 Kalocsai út 2/a. 88 Steinitz Sándorné 2006,2008/25 89 Mogyoródi u. 111. 90 Mogyoródi u. 109. 91 Mogyoródi u. 108. 92 Mogyoródi u. 106. 39618 39614 39686 39687 39728 39726 39725 39725 93 Dukovits Lajos és neje 2004, 2005/5/3 94 Nagy Károly 39976 2004,2005/4/3 39971 2004,2005/6/13 39979 7 Dr. Varsányi Emilné 8631/a/1 221 38750 8,10 Lorántfy Zsuzsanna egyesület 8631/a/1 236, 239 38779 9 Kerner György és b. társa 8631/a/2 ~~218 38751 11 Özv. Patkó Sándorné 8631/a/1 217 38752 12 Egercsehi kőszénbánya r.­t. 13 Schachermayer Henrik 8631jall­­240 38778 8631/a/ 214 38753 14 Horváth István és b. társa 8631/a/2 16 Kiss Gyula 243 38777 15 Szerbák Irén kiskoru 8631jall 213 38754 8631/ail 244 38776 17 Dr. Baross Gyula és neje 8631/a/2 210 38755 18 Dr. Sailer Károly és b. társa 8931/a/2 249 38775 19 özv. Gruner Edéné 8631/a/1/209 38756 20 Kmethy Pálné 8631 /a/11250 38774 21 Dr. Hutyra Ferencz és neje 8631/a/2,206/a 38758 22 Delej­ u. 10. 23 özv. Ulrich Vendelné és b. társai 8631/a/1/205 38666 8631/a/1/258 38631 27 özv. Martin Jánosné és testvérei 8631 /a/1/200 38664 28 Quentzer Adél 30 Sztamoray János és neje 8631/a/1/262 38633 31 Benkó Ferenczné 8631/a/2/296 38662 8631/a/­ 235 38780 2 41686 2 41778/1 Ház- és t­elekjegyzek. X. Kerület, Tisztviselőtelep. 198

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék