Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 81fft Különféle részvénytársaságok. Konyhaedény árusító részvénytársaság. (VIII. népszinház­ u. 13.) Igazgatóság: Wiener Adolf, Feldmann Sándor, Bendtner Győzőné. «Konzorcium» áruforgalmi részvénytársaság. (IV, Havas-u. 2. — Tel. J 380—73.) Igazgatóság: Sipos István, Bastius János, gr.­­lyi­zky István, ifj. Ruzicska Ede, Kallay József, Puzsay István, Szendy Rezső, Beloposovszky Kálmán, Ruzicska Pál, Ruzicska Alajos, Bajusz Sándor. Kopstein és Klein fakereskedelmi részvénytársaság. (V, nádor-u. 21. — Tel. L 993-93.) Igazgatóság: Klein Jenő, Klein Pál, Kopstein Zsig­mond, Kopstein Andor, Ehrmann Sándor, Latkovics Ferencz, Bosnie Miksa, Haas Róbert. Korall és Pannonia­ utczai ingatlan részvénytársaság. (IV. párisi-n. 1.) Igazgatóság: dr. Horváth Béla, Bauer Gyula, Bauer Gyuláné. Korda ipari és kereskedelmi részvény­em, Mikszáth Kálmán­ tér 4. — Tel. J 361—85.) Igazgatóság: Bolváry Zahn Margit, Messik Mária, dr. Czapik Gyula, Kárpáthy Teréz, dr. Strausz István. Korintusz építőipari részvénytársaság. (VH, amerikai út 1/d. — Tel. J 461—38.) Igazgatóság: Markó Elek, Gyenes István, Csicsery Zsigmond. Kornis kereskedelmi részvénytársaság. (V. Arany János­ u. 1.) Igazgatóság: Sugár Andor, Polacsek Nándor. Korona film részvénytársaság. (VH. Erzsébet­ körút 4. — Tel. : 331 -66.) Igazgatóság: Rubor Aladár, dr. Gelléri Miklós, Egőd Andor, Neu Soma. Korona kenyér- és tésztaárugyár részvény­társaság. (V. szabadság-tér 15. — Telep: IX, Márton-u. 6. Tel. J 305—76.) Igazgatóság: Berczeller Antal, Vajda Béla, Fabritzky Nándor. Korona tejcsarnok részvénytársaság. (IX, Drégely-u. 15. — Tel. J 331—54.) Igazgatóság: Weisz Ignácz, Schwarcz Dezső, Weisz Jenő, Hajnal Ferencz. Kosár- és fonott bútoripar részvénytársaság. (II. Margit-körút 31—33. — Tel. L 991—70.) Igazgatóság: Grünwald Gyula, Weinberger Sándor, Rákóczi Julia. Felügyelő-bizottság : Szöllösi Emil, dr. Stein Lajos, Grünwald József. Kóser szalámi- és füstölthúsárugyár részvénytársaság. Koscher Salami- und Selchwaaren-Fabrik Act.-Ges. (VH, dob-u. 11.) Igazgatóság : Bauer Zoltán, Leszlauer Gyula, Land­ler József, Grünwald Samu, dr. Weisz Jenő. Kosmos általános kereskedelmi részvénytársaság. (VH, Károly­ körút 3. — Tel. 1 416—11.) Igazgató : dr. Tichay Alfréd. Kosmos posztó- és textilipari részvénytársaság. (V. alkotmány­ u. 16. — Tel. L 969—88.) Igazgatóság: Aschaffenburg Ottó. Kosmos vegyészeti és gyógyszerészeti termékek gyára részvénytársaság. (Kispest, Dugonich­ u. 9. — Tel. : 353—10.) Igazgatóság: Fejér László, dr. Tomor Ernő, dr. Áron Géza, Berki Dezső. Kossuth Lajos­ utczai mozgóképüzem részvénytársaság. (VHI, Rákóczi­ út 7/a.) Igazgatóság: Pantl Kálmán, Dávid János, Dávid Károly, Warner Antal, Szekrényessy Béla. Kovács E. M. részvénytársaság. (IV. Ferencziek­ tere 2. — Tel. 1 449—65.) Igazgatóság: Frick József, Holub Rezső, Horvá­tovich Ferencz, Rózsahegyi Kálmán, Lauber Dezső, Kardos József, Horvátovich Antal, László Géza. Kovács és Társa malomépítészeti és gépgyár részvénytársaság. (V. alkotmány-u. 25.) Kovaföldművek részvénytársaság. Kieselguhrwerke-Actiengesellschaft. (V, Falk Miksa-u. 24. — Tel. T 251-64.) Igazgatóság: Fónagy Béla alelnök, dr. Fónagy Lajos, dr. Fónagy Ödön, Fónagy Aladár, gr. Apponyi György, dr. Friedmann Ignácz. Felügyelő-bizottság: Bera Ferencz, Fried József, Polónyi Elemér. Czégvezető: Galla Ignácz. Kováld Péter és fia részvénytársaság kelmefestő-, vegytisztító- és gőzmosógyár. (VH, szövetség-u. 35-37. - Tel. J 818-00, J 315—71.) Igazgatóság: özv. dr. Kowald Emilné elnök, Barczen Gábor, Kowald István, Radocza W. Janka, Barcel Gáborné, Málnásy Tivadarné. Felügyelő-bizottság: dr. Nagy Emil, Dávid Károly, Melczer Ferencz. Kozmetikai és gyógyvegyi ipari gyár részvénytársaság. (V. Kálmán­ u. 14.) Igazgatóság: gr. Keglevich György, Bäcker Oszkár, Neubauer Róbert, Steinfeld Nándor, gr. Somsich Tihamér, Widder László. Kozmetikai illatszer és pipereszappan kereskedelmi részvénytársaság. (VHI, Szentkirályi­ u. 30.) Igazgatóság: Müller József Leó, dr. dr. Berg Emil, Bacsak Pál. Kozmochemia, kozmetikai és vegyészeti laboratórium részvénytársaság. (IX. Ráday­ u. 12.) Igazgatóság: Gerő Sándor, Horváth Ernő, Goldber­ger Dávid, Strausz Jenő, Strausz Imre, Peres Ernő, Strausz Miksa. Kőbányai agyag- és téglaipar részvény­társaság. (X. Gergely­ u. 8.) Igazgatóság: Sorg Antal, ifj. Sorg Antal, Kalch­gruber Rezső, Sorg Jenő. Felügyelő-bizottság : dr. Zsoldos Henrik, Kucsera Gyula, Kraml János. Kőbányai fakereskedelmi részvénytársaság. (X. Ferencz József-laktanya, teher p. u.) Igazgatóság: Goldgruber László, Vértes Rezső, Ke­mény Miklós, Langer Mór. Kőbányai fuvarozási részvénytársaság. (VI. Horn Ede­ u. 12.) Igazgatóság: Gottlieb Henrik, Gellért Gyula, Gott­lieb Ferencz, Wippler Kálmán, Gottlieb Dezső. Kőbányai iparvasut részvénytársaság. (X. mázsa­ tér 6. — Tel. : 390—30.) Igazgatóság: Csáky Ferencz, ifj. Tóth György, Grün­feld Manó, Bacher Ernő, Grünfeld Jenő, László Gyula. , Felügyelő-bizottság: Kanndaky János, Michelstädter Ármin, Pajor Jenő, Vadász Miklós. Főkönyvelő: Braun Artúr. Kőbányai polgári serfőző és Szent István tápszerművek részvénytársaság. Steinbrucher bürgerliche Bierbrauerei-Actiengesellsch. (Serfőzde: X, maglódi út 17. — Tel. J 464—29. —Városi iroda : VHI, népszinház­ u. 22. — Tel. J 321—91.) Igazgatóság: Abeles Zsigmond, szegedi Lukács József, lovag Scannvi Miklós (Bécs), Vidor Emil, dr. wellensteini Weiss Gusztáv (Bécs), tószegi Freund Gyula, dr. Bartóky József, Barthos Tivadar, dr. Fellner Frigyes, Mendt Gyula, dr. Keglevich Gyula, Bischitz Sándor, Sczitovszky Tibor, elnök, Schwetzer Ferencz. Felügyelő-bizottság: Havas Emil elnök, alsóterényi Auer Róbert, Birnbaum László, Braun Arnold, dr. Jékey László, dr. Langer Rudolf. C­égvezetők: Aczél Ármin igazgató, Adler Zsigm., Fodor Jakab, Kell Mihály, Timár Nándor, Szenes Sán­dor, Szilárd Dezső, Schön Andor, Vermes Gyula, Pálos Andor. Kőbányai sertésszállás részvénytársaság. (X. mázsa­ tér 5.) Kőbányai szövőgyár részvénytársaság. (X. szállás­ u. 2. — Tel. : 360- 02.) Igazgatók: Bárány Oszkár, Bárány Károly, dr. Vass Oszkár, Návay Aladár. C­égvezetők: Schutz Béla, Stern Izsó, Taub Bernát. Kőbányai vendéglősök, fűszerkereskedők szikvizgyár részvénytársaság. (X. füzér­ u. 7. — Tel. : 391-38.) Igazgatóság: Mohos Ferencz, dr. Erdész Dezső, Kutasy Jenő, Kovach József, Kovach Vilmos. Kő- és könyvnyomdai festékgyár részvénytársaság. (IX. Márton­ u. 19.) Igazgatóság: Worlitzer Frigyes Emil, Walter Ernő, Walter József, Hermann Károly, dr. Fritsche Kurt. Czégvezető: Takács Zoltán. Kölber testvérek kocsigyár részvénytársaság. (VIII. salétrom-u. 5. — Tel. : 324-64.) Igazgatóság: id. Kölber Jenő, Kölber Fülöp, dr. Reimann Gyula, Reimann Andor, Bársony Imre. Czégvezető: Korompay Béla. Kőműves részvénytársaság. (VH, Erzsébet­ körút 31.) Igazgatóság: Pick József, Pick Józsefné. Felügyelő-bizottság: Beck Vilmos, Fejér Gyula, Szilágyi Artúr. Könyv- és hírlapkiadó részvénytársaság. (VHI, Rákóczi­ út 9.) Igazgatóság: Martin István, Baghy Vincze, dr. Lukács György. Felügyelő-bizottság: Nagy Mihály, Ring Izsó, Baghy Lajos. C­égvezető : Gunszt István, ü­gyv. igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék