Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 8ffft Különféle részvénytársaságok. Közútépítő részvénytársaság. (V. Rudolf-tér 6.) Igazgatóság: Becsey Antal, Tarbócz Imre, dr. Görgey István, Müller Alfréd, Lengyel Kálmán, dr. Podmaniczky Attila, dr. Káldor Imre, Schiffer Miksa, Kassai Pál, dr. Glücklich Emil, König Vilmos. Felügyelő-bizottság: Ostián Antal, dr. Bernstein Nándor.­­ Kraszner József czementárugyár részvény­en, aréna-út 21.­Tel. J 361-68-Tel. J 352—72.­ X. Kerepesi út 67. Igazgatóság: Hoitsy Pál elnök, Kraszner József ügyv. igazg.: Alföldi Béla, Fabritzky Andor, özv. Stein Imréné, Kemény Sándor, Tarján László, Hegedűs Ár­min, Székely Ignácz. Felügyelő-bizottság: Kraszner Menyhért, Fabriczky Imre, Braun Simon, Hegedűs László. C­égvezetők: Sós Lajos, Sós Dezső, Krausz Dávid kereskedelmi részvénytársaság. (V. mérleg-u. 11. — Tel. T 273—09.) Igazgatóság: Kleinmann Samu, Simon Izidor, Stark Géza, Pick Illés. Felügyelő-bizottság: Berger Mór, Engel Armin, Kralik József. C­égvezető: Honig Armin. Krausz—Moskovits egyesült ipartelepek részvénytársaság. (Vm, örömvölgy-u. 8. — Tel. : 465—39.) Igazgatóság: dr. Moskovits Miklós alelnök, dr. Szász Károly, dr. báró Gutmann Henrik, jánosi Engel Gyula, dr. Lévy Béla, gr. Csáky Imre, Szalay József, Fürst László, dr. Görgey István, dr. Nadányi Emil, gr. Szé­chényi Viktor, Ipolyi Keller Gyula, dr. Szirmay Lajos, Felügyelő-bizottság: Balásházy Imre, dr. Balla Vilmos, Szladits Károly, Fürst György, Szilágyi Károly. C­égvezetők: Zimmermann Adolf igazg., Győri Imre, Kramer Márk és Husz Bertalan. Kriser és Mártony műszaki árukereskedelmi részvénytársaság. (V. Kálmán­ u. 26.) Igazgatóság: Kriser Ede, Mártony Ferencz, dr. Devecsery Emil, dr. Fabisch Lajos. Kristály kávéház részvénytársaság. (VI. Teréz-krt 32. — Tel. : 208-81.) Igazgatóság: Vörös Ernő, Vörös Ernőné, Gábor József, Lánczi Béla. Kristály szódagyár és szesz denaturáló-telep részvénytársaság. (VI. Jász­ u. 93.) Igazgatóság: dr. Darvas Mihály, Klein Ármin, Steiner Ede, Groszberg Jenő, Klein Árminné. Kristálysó részvénytársaság. Kristall- Salz-Actiengesellschaft. (V. Vilmos császár­ út 32. — Tel. T 273—39.) Igazgatóság: Rudai Gyula, Dallos Rezső, Molnár Samu, Balassa Jenő, dr. Végh Mihály. Felügyelő-bizottság: Tamássy Kálmán, Vecsei Nándor, Hajdú Adolf, Katona Nándor. C­égvezető: Vas Oszkár. Kristály üvegipari részvénytársaság. (VI. Jász­ u. 45.) Igazgatóság: Rusz Imre, Wittner Ferencz, Hegedűs Adolf, dr. Lányi Móricz. Krisztinavárosi bérház részvénytársaság. (IV. Kossuth Lajos-u. 14.) Igazgatóság: Keleti Lajos, Reich Henrik, Szikra Károly, Tasnádi Varga Andor. Krisztinavárosi ingatlan részvénytársaság. (Vili,­örömvölgy-u. 12.) Igazgatóság: Schwarz Manó. Krisztinavárosi kertgazdaság részvény­társaság. (IV. Deák Ferencz­ u. 18.) Igazgatóság: Révész Béla, Panicz Sándor, Teltsch Artúr, Krolupper József vasúti jelzőlámpa, fém- és bádogárugyár részvénytársaság. (Vm, Hunyadi-u. 3. — Tel. J 302—11.) Igazgatóság: Bausch Aladár, Gergely István, Lugossy Géza, Lugossy József, Tolnay Kornél, dr. Jeszenszky Antal. Kronberger-féle faipar részvénytársaság, felszámolás alatt. Kronberger'sche Holzindustrie-Actiengesellschaft. -(V, nádor-u. 28. — Tel. T 258—06.) Felszámolók: Kronberger Zsigmond, Gellért Ar­nold, dr. Rapoch Géza. «Kronos» bútorgyár részvénytársaság. «Kronos» Möbelfabrik-Actiengesellschaft. (IX, üllői út 125. — Tel. J 351-70.) Igazgatóság: Gottlieb Albert, Gottlieb Ármin, Hann Leó, Schaffer László. C­égvezető : Rónai Béla igazgató. Kronos kereskedelmi részvénytársaság. (VH, gyarmat­ u. 8.) Igazgató : ifj. Asbóth Gyula, Kubatura építő részvénytársaság. (VI. Andrássy­ út 3.) Igazgató: dr. Kováts Elemér, Saxlehner Andor, dr.Boytha Józsefné, Saxlehner Ödön. Kugler Henrik utóda Gerbeaud részvény­társaság. Kugler Heinrichs Nachfolger Gerbeaud Actiengesell­schaft. Société Anonyme Kugler Henrik Gerbeaud successeur. (V, Vörösmarty-tér 7. — Tel. T 273-13.) Igazgatóság: özv. Gerbeaud Emilné, dr. Badocza Kálmán, dr. Badocza Tibor, dr. Elischer Vilmos, Ber­thoud György. , Felügyelő-bizottság: gr. Somssich Tihamér, Nagy Aladár, Radványi István. Czégvezetők: Székely Aladár, Grossmann Jenő, dr. Klimes László. «Kulator» kőipar részvénytársaság, kőfaragó telepe és sirkő raktára. (VHI, Csobáncz­ u. 5. — Közp. iroda: VH, Rákóczi­ út 86. Tel. : 321—60.) Igazgató­­: Balla Lajos, Lévai Márton, Lévai Sándor, dr. Szirmai Ödön. Felügyelő-bizottság: Blum Eszti, dr. Urányi Jenő, Sényi László. Kulka hordógyár részvénytársaság, felszámolás alatt. (VI. gömb-u. 22.) Felszámolók: Ehrenfeld Mór, Schönfeld Sándor. Kultivátor gazdaság, ipari és áruforgalmi részvénytársaság. (I. Horthy Miklós­ út 94.) Igazgatóság: Fischer József, Fleischer Miksa. Kultur­építő és parczellázó részvény­társaság. (VI. Vilmos császár­ út 78. — Tel. T 112—13.) Igazgatóság: dr. Je­kel Péter, Schuller József, Ne­mény István, Schutz Béla, Návay Aladár, Bárány Oszkár, Csillag József. Kultura könyvkiadó részvénytársaság. (VB, Erzsébet­ körút 5. — Tel. T 261—96.I­gazgatóság: Mauthner Emilné, vágujhelyi Hoff­mann Hugó, Péter Jenő, Schwarcz Félix, Heltai Jenő, Schöpflin Aladár, Salusinszky Imre, Ambrus Zoltán, Antal Jenő, dr. Bagi Géza. Felügyelő-bizottság: Mauthner Rezső, Osváth Ernő, Ábras Vilmos. Kunossy grafikai műintézet részvény­társaság. (VI. Teréz-körút 38. — Tel. T 222-63.) Igazgatóság: dr. Fuchs Béla, Jekelfalussy Zoltán, Idisics István, Lantos Adolf, Fried József, dr. Róbert, Szabó Imre, Lantos Kálmán. Felügyelő-bizottság: dr. Valkány Alfonz, Zoltán Viktor, Beretvás Sándor, Alföldi Andor, dr. Bárányi András. Igazgató: Karczag Jenő. C­égvezetők: Tordai Jenő, h. ig. Nyéki Sándor. Kunsági állatbizományi részvénytársaság. (VIII. Koszorú-u. 23. — Tel. 1 440—18.) Igazgatóság: Kövy Lajos, Versényi Tibor, Steinfeld István, Verzár Kálmán. Kunz textilkereskedelmi részvénytársaság, felszámolás alatt. (V. Deák Ferencz-u. 10.) Felszámolók: Kunz Gusztáv, Bánó Marczell. Kúria építő részvénytársaság. (V. bálvány-u. 22.) Igazgatóság : Lovass Sándor, Moór Géza, Vid Lajos. Kurz részvénytársaság gépüzemi és egészségügyi telepek gyára, magyarországi fióktelepe. (VH, szövetség-u. 28­ a. — Tel. : 316—73.) Igazgatóság: Kurz József, Kurz Rudolf, Overhoff Móricz. C­égvezető : De Antoni Viktor. Kurzweil Bernát és fia részvénytársaság. (VI. sziv-u. 48.) Igazgatóság: Kurzweil Ernő, dr. Ferenczi Izsóné, Kurzweil Bernát, Ott Jenő. «Kühne» mezőgazdasági gépgyár részvény­társaság. Fabrik Landwirtschaftlicher Maschinen-Aotiengesell­schaft «Kühne». Főtelep: Moson. — Fióktelep: Budapest, VI. Vilmos császár­ út 59. — Tel. T 228 -43.) Igazgatóság: Szécsi Pál elnök, Bauchbauer Károly alelnök, Bessenyey Ferencz, beczkói Biró Henrik, Dö­mény Ede, Koch László, dr. Kühne Lóránt, Német Ele­mér, dr. Rapoch Jenő, Kreutzer Jenő, dr. Pekár Imre. Felügyelő-bizottság: Szilassy Zoltán elnök, Bäcker Gyula, beczkói Biró László dr., báró Dániel Elemér, Lukáts Károly, Vladár Endre, Német Géza. C­égvezetők: Polsterer József, Berecz Róbert. Külföldi dohányáru részvénytársaság. Ausländische Tabakwaren-Actiengesellschaft. (V. mérleg-u. 3. — Tel. T 202—40.) Igazgatóság: Márkus Miksa, dr. Weszely Tibor, Sán­dor Fülöp, Tárnoky Miklós, dr. Jekelfalussy Zoltán dr. Hegedűs József. Felügyelő- bizottság: Pongrácz Elemér, Farkas Aladár, Sándor Ferencz. Vezető igazgatók : Sándor Fülöp, dr. Kuthy György

Next