Állami Türr István felsőkereskedelmi iskola, Baja, 1926

híres Georgikont, a gazdasági akadémia gazdag gyűjteményeit, a Festetics-kas­­télyt, Festetics György gróf szobrát, a Balaton partján elterülő gyönyörű parkot. Az elköltött ebéd után csónakázás és fürdés következett a Balatonban és azután fájó szívvel vonatra szálltak, hogy Tapolcán keresztül Sümegre utazzanak. Süme­gen az állami reáliskola internátusában nyertek elszállásolást és ellátást. Augusztus 8-án, vasárnap reggel a vártemplomban szt. misét hallgattak s azután szakszerű vezetés mellett megszemlélték a templom gyönyörű, bár sok rongálódáson keresztülment falfestményeit és oltárképét, amelyek a híres Maul­­pertsch festőművész alkotásai. Azután az állami Darnay-múzeum műkincseit néz­ték meg Darnay Kálmán kormányfőtanácsos, igazgató és Hertelendy Zsigmond titkár vezetése mellett. Majd felkapaszkodtak a várhegyre s elmerengve a múl­tak emlékein az eléjük táruló remek kilátásban gyönyörködtek, végül Kisfaludy Sándor emlékének áldoztak emléktáblával megjelölt szülőháza előtt. Ebéd után útjukat folytatva Celldömölkön és Sárváron keresztül Szombathelyre utaztak. A Keve fiú-internátusban való elszállásolás után végigsétáltak a városon és a Sabáriában költötték el ízletes vacsorájukat. Augusztus 9-én a Vasvármegye lapvállalat szedőgépeinek és rotációs gépé­nek megtekintése után a Pohl-gépgyárba vezetett útjuk, amelynek üzemeit ifj. Pohl gépgyáros személyes vezetésével tanulmányozták végig. Majd a székes­­egyház pompás építészeti, festészeti és szobrászati remekeit nézték meg dr. Tóth prelátus kanonok és dr. Palkó püspöki irodaigazgató urak vezetésével. Délután autókon fákra rándultak, hogy a XIII. századból származó gyönyörű műtörté­­nelmi emléket, a híres jáki templomot megnézzék, azután visszatérve Sopronba utaztak. Augusztus 10-én Sopron nevezetesebb középületeinek és a koronázó „Kecsketemplom “-nak megtekintése és a városban folytatott körséta után a sör­gyár megtekintése következett, amelynek befejeztével a gyárigazgatóság magya­ros vendégszeretettel villásreggelire látta a társaságot. Azután még a szőnyeggyár üzemeit tekintették meg s ebéd után kirándultak a Károly-magaslatra élvezve az elébük táruló pompás kilátást és a gyönyörű erdős hegyvidéket. Azután vo­natra szállva Nagycenk és Eszterháza érintésével Győrbe utaztak. Augusztus 11-én a győri vágon- és automobilgyár hatalmas telepét és a modern városi gázgyár működését tanulmányozták végig­­ ,villásreggelire a gáz­gyár vendégei voltak. Azután a székesegyház és a püspöki palota műkincseit és könyvtárát tekintették meg és megszemlélték a város nevezetesebb középületeit. Délután Ács, Komárom, Almásfüzitő, Neszmély és Nyergesújfalu érintésével Esz­tergomba utaztak. Almásfüzitőn meg szerették volna tekinteni a petróleumfinomítót, de arra engedélyt nem kaptak. Augusztus 12-e a magyar Róma megtekintésére volt szánva. A város meg­tekintése után az esztergomi bazilikához vezetett útjuk. Először a szent István kápolna, majd a bazilika kriptáinak megtekintése következett s csak ezután került a sor a Bakács-kápolna és a székesegyház megtekintésére. Szakszerű magyarázat mellett hosszan gyönyörködött a kirándulócsapat a székesegyház építészeti, szobrászati, festészeti műalkotásaiban s a szent király koronázó váro­sában buzgó ima röppent el ajkukról az Egek Urához a szent király országának helyreállításáért. A székesegyház arcképcsarnokában és a mérhetetlen kincseket tartalmazó kincstárban Lépeid Antal prelátus-kanonok úr fáradhatatlan kalauzo­lásával egyik ámulatból a másikba estek a remek miseruhák, keresztek, monst­­ranciák, kelyhek, gyűrűk, pásztorbotok s köztük Benvenuto Cellini híres kálváriá­jának láttára. Végül a primási képtárat tekintették meg. Délután azután hajóra szálltak, hogy a gyönyörű visegrádi szakaszon a Duna panorámájában gyönyör­ködhessenek. Sajnos, a szakadó eső alig tette lehetővé a tájképi szépségek elve-

Next