Bán István: Vezetői döntések előkészítése halmazok leképezésével a mező- és erdőgazdaságban (1987)

Bón iSTVÁn V£Z£TŐI DÖnTéSSH £IŐH£SZÍT£S£ HAlfTlAZOK l£K£P£Z£S£V£l fi (T1£ZÖ­ ÉS ERDŐGAZDA 5 PGBfln

Next