Békés Megyei Hírlap, 2016. július (71. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

12 SPORT Repültek is, meg nem is a zárónapon, Szegeden VITORLÁZÓREPÜLÉS Bár a pi­lóták megkapták a startenge­délyt és repülőiket fel is von­tatták a légtérbe vasárnap a Szegeden megrendezett 61. Magyar Nemzeti Vitorlázó­repülő Bajnokságon, csupán egyetlen pilóta, a legkoráb­ban elinduló maléves Szabad­­fi Attila abszolválta a kijelölt­ területek feletti penzumot. A hat napot követően a 15 mé­teres fesztávú gépek és a 15 méteres vegyes kategóriában is egyaránt ötödik helyen ál­ló Laurinyecz Sándor 56 kilo­méter megtétele után vissza­fordult. - Alig szálltunk fel, máris erős szembeszéllel találkoz­tunk és sötét felhők gyüle­keztek, magam és gyakorlati­lag a teljes mezőny is úgy dön­tött, hogy nem folytatja a ver­senyt — mondta Laurinyecz Sándor, a Kvasz András Bé­kés Megyei Repülő és Ejtőer­nyős Egyesület ötszörös ma­gyar bajnoka. — Ahhoz, hogy érvényesnek tekintsék az az­napi versenyt, legalább a me­zőny huszonöt százalékának teljesítenie kellett volna a ki­jelölt feladatot, így hat napi repülés után hirdettek baj­nokot. Mindkét kategóriában az Alföldi Repülőklub pilótá­ja, Verebélyi Zoltán szerez­te meg a végső győzelmet. Az idei verseny lényegesen nehe­zebb volt, hiszen más kategó­riákból is érkeztek tapasztalt, jó repülősök, s a létszám is je­lentősen felduzzadt. Laurinyecz Sándor kategó­riájában 2013-ban és 2014- ben is megnyerte a nemze­ti bajnokságot, tavaly a har­madik helyen végzett, most a 15 méteresben és a 15 mé­teres vegyesben is ötödik­ként zárt. A békési pilótának a szegedi jelentette idén az el­ső és egyetlen versenykörül­mények közötti repülést, de a szezonban igyekszik még mi­nél többet edzeni, hogy meg­felelően felkészülhessen a jö­vő évi Csehországban meg­rendezendő Európa-bajnok­­ságra. A rutinos pilóta köszöne­tet mondott munkahelyének és régi támogatójának, Kon­­dács Péternek, hogy lehetővé tették a nemzeti bajnokságon való részvételét. G. P. BÉKÉS M­TMHIRLAP A csúcsformát Rióra időzítik, de az Eb is fontos Két csabai ind­uló ötven or­szágból 1473 atlé­ta nevezé­se érkezett be határidő­re a július 6-10. között Amsz­terdamban megren­dezésre kerülő 23. At­létikai Európa-bajnok­­ságra. Békéscsabá­ról a gátfutó Baji Balázs és a súlylökő, fedettpályás Eu­­rópa-bajnok, éremesélyes Márton Anita utazott el a hollandiai városba. Gajdács Pál Békéscsabai Atlétikai Club­ bal.gajdacs@partner.mediaworks.hu ATLÉTIKA Az Eb-k történetének legnépesebb rendezvényére a legnagyobb küldöttség Német­országból érkezik 110 atlétá­val. Szintén száz feletti létszá­mot nevezett Nagy-Britannia és Észak-Írország (103 induló). Nagy csapattal készül Spanyol­­ország (89), Ukrajna (85), Olasz­ország (76), Lengyelország (76) és Franciaország (73). Az olimpia miatt néhány top atlétánk a forma kiélezése nélkül áll majd rajthoz, de azért a verse­nyen igyekszenek majd kihozni magukból a pillanatnyi maximu­mot. így van ezzel a súlylökő Már­ton Anita is, aki az elutazás előtt elmondta, hogy technikailag és fizikailag is felkészült. — Az Eb egy állomás a riói öt­karikás játékok előtt. Szeretnék a két évvel ezelőtti bronzérem után fényesebb medált szerez­ni - fejezte ki reményét a Bé­késcsabai AC fedett Európa-baj­­noka és világbajnoki ezüstér­mese, aki idén 19,22 méteres eredményre volt a képes. Ani­ta legnagyobb ellenfele vélhető­en a német Christina Schwanitz lesz, aki ugyan messze van még a tavaly Pekingben dobott 20,77 méteres egyéni csúcsától, de ja­vuló formáját jelzi, hogy már idén is 19,49-re volt képes. Baji Balázs szép emlékeket őriz a legutóbbi szabadtéri Eu­­rópa-bajnokságról, hiszen két éve Zürichben 13,31 mp­-es or­szágos csúccsal jutott be a dön­tőbe, amit tovább javítva, 13,29- el a fantasztikus 4. helyen vég­zett. Hasonló idővel most is elé­gedett lenne a 27 esztendős sprinter, de a formáját Márton­hoz hasonlóan ő is Rióra időzí­ti. Legutóbb Turkuban, 15 ezer néző előtt a Paavo Nurmi Ga­­mes-en állt rajthoz és győzött idei legjobbját megismételve (13,41). - Végre kezdtek beindulni a lábaim és olyan sebességet tud­tam elérni, amit idén még egy­szer sem. Elő is hozott bizonyos technikai hibákat, ami miatt csúnyán rúgtam az utolsó előt­ti gátat. Tökéletes főpróbája volt az Európa-bajnokságnak, rámu­tatott hibákra—írta facebook be­jegyzésében Baji Balázs. Márton Anita szerdán 19.10 órától a selejtezőben lép dobó­körbe (a döntőt másnap rende­zik), míg Baji Balázs első futá­sára pénteken kora délután ke­rül sor. Az olimpia évében rendezett EB-n gyalogló számok nincse­nek a programban, továbbá a leghosszabb futószám a félma­­raton. Svein Arne Hansen, az Euró­pai Atlétikai Szövetség elnöke kiemelte: - Nagyon örülünk, hogy erős a sportolók és csapa­tok érdeklődése az idei atlétikai Európa-bajnokság iránt, ame­lyet először rendez Hollandia. Amszterdam készen áll, hogy úgy lássa vendégül a kontinens legjobbjait, „mint még soha”­­ és mi várjuk az új bajnokok megkoronázását. Márton Anita válogatott súlylökő Baji Balázs az Eb-n indulhat A Sporthétfőn ismét benépesült a békéscsabai főtér Jó hangulat, bemutatók BEMUTATKOZÁS Békéscsabán tegnap a Sporthétfő keretében is­mét benépesült a főtér. A sport­­kedvelők többek között találkoz­hattak lovasokkal, kézilabdázók­kal, súlyemelőkkel, kosárlabdá­zókkal, a MÁV labdarúgóival, a GTA Motorsport Egyesület ver­senyautójával és kutyásokkal. Bökfi János, a békéscsabai súlyemelő egyesület vezető­je: — Hasznos kezdeményezés a Sporthétfő, amelyen bemutatjuk a klubunkat az érdeklődőknek. A lányom, Réka a londoni rúd­­tánc-viágbajnokságra készül, és most egy kis ízelőt tart a gya­korlatából. Megszervezzük a fel­húzóversenyt is, amelyen nyol­can indulnak. A Wilks-pontok (testsúlyhoz viszonyított teljesít­mény) alapján értékelünk. A leg­jobbakat díjazzuk. A Békéscsabai Előre NKSE if­jú lányainak bemelegítését Fá­bián Csaba edző irányította: — A tizenkét-tizenhárom éves lá­nyokkal különböző gyakorla­tokat és játékot mutatunk be. Több ügyes kislány van a csa­patban. Közülük kiemelném Kukely Annát, aki a diákolim­pián gólkirálynő lett. Sokan állták körbe a kutyá­sokat is, ahol agility- és ügyes­ségi bemutatót láthattak. A hétfői felhúzóversenyen nyolcan mérték össze tudásukat A Molcsányi Rita, Szombathelyi Szandra duó nyert Nyíregyházán Vert helyzetből álltak fel STRANDRÖPLABDA A Molcsányi Rita, Szombathelyi Szandra duó nyerte a Nyíregyházán megren­dezett strandröplabda országos bajnokság 2. fordulóját. A békés­csabai, nyíregyházi páros az elő­döntőbe jutásért többek között a múlt heti A-kategóriás versenyt is megnyerő Szabó Dorottya és a női ranglista élén álló Tóth Esz­ter kettősét, majd az elődöntő­ben az Ancsin Kitti, Császár No­rma duót győzte le. A városháza előtti térre átköltözve a döntőben ismét a Szabó, Tóth párossal ta­lálkoztak. Szabóék hozták az 1. játszmát és a másodikban is ve­zettek 5:2-re, ezután Molcsányi­­ék újítottak, egyenlítettek, majd a döntő játszmát is megnyerték. STRANDRÖPLABDA OB, 2. FOR­DULÓ, NŐI ELŐDÖNTŐ: Molcsá­nyi, Szombathelyi Sz.-Ancsin, Császár 2:0 (13, 19), Szabó D., Tóth E.-Dömötör-Mátrai, Nagy K. 2:1 (-10, 11, 13). A bronzére­mért: Dömötör-Mátrai, Nagy K., Ancsin, Császár 0:2 (0: 0, Nagy Krisztina sérülése miatt előbbi páros visszalépett). Döntő: Mol­csányi, Szombathelyi Sz.-Szabó D., Tóth E. 2:1 (-16,14,9). A Végeredmény: 1. Molcsá­nyi Rita (Békéscsaba), Szombat­­helyi Szandra (Nyíregyháza), 2. Szabó Dorka, Tóth Eszter (Gö­­dölllő), 3. Ancsin Kitti, Császár Norina (UTE), 4. Dömötör-Mát­rai Beáta, Nagy Krisztina (Del­ta RSE Érd). Molcsányi Rita végig jól küzdött, mindent megtett a győzelemért 2016. JÚLIUS 5., KEDD SPORTHÍREK Hosszú Katinka három aranya ÚSZÁS Hosszú Katinka há­rom versenyszámot meg­nyert a francia nyílt úszóbaj­nokságon, amelyet a hét vé­gén rendeztek Vichyben. A magyar világklasszis ezzel az összetett pontversenyben is az első helyen végzett. A nemzetközi viadal honlap­ja szerint a többszörös vi­lág- és Európa-bajnok ma­gyar versenyző szombaton előbb 200 méter vegyesen (2:08,93 perc - új verseny­csúcs), majd 200 méter há­ton (2:09,23) érkezett első­ként a célba. Vasárnap Hosz­­szú a 400 méteres vegyes­úszásban győzött, 4:35,19- es idővel. Jön a Politechnica Temesvár LABDARÚGÁS Szombaton Debrecen-Pallagon lejátszot­ta első felkészülési mérkő­zését az NB lI-es Békéscsa­ba 1912 Előre együttese az NB I-es Debreceni VSC el­len. A lila-fehérek kedden bemutatkoznak hazai pályán is, az Előre vegyes csapa­ta 18 órakor a román I. liga tizenharmadik (kieső) he­lyén végzett ACS Poli Temes­vár együttesét fogadja nem­zetközi felkészülési mérkő­zés keretében a Kórház ut­cai Stadion centerpályáján. A békéscsabaiak csütörtö­kön is találkoznak a temes­váriakkal, 18 órakor a 4-es Honvéd utcai pályán méri össze tudását a két II. ligás együttes. Nincs 13-as és 13+1-es a totón TOTÓ A 26/2. heti totón 13 plusz egyes és 13 talála­­tos szelvény nem volt; a 12- esek 103 ezer 920; a 11­esek 6430; a 10-esek 1435 forintot érnek. A góltotón 6, 5 és 4 találatos szelvény nem volt. A helyes tippsor: x, x, 1, x, 2,1, 1,1,1,1, x, 1, 1 és 1. Gyáni Amanda diákolimpiai bajnok JUDO Az alma nem esik mesz­­sze a fájától — tartja a közmon­dás. Ez gyakran hangzik közhe­lyesnek, ám a Gyáni család éle­tében igaznak bizonyult. Gyáni János a Békés Megyei Kano Ju­do SE elnöke és vezető edzője legkisebb lányát évek óta trení­rozza a judo teremben, és a sok edzésmunka beérni látszik, hi­szen Gyáni Amanda megszerez­te a junior diákolimpiai bajnoki címet. Amanda a 78 kg-osok kö­zött bontogatta szárnyait, majd egy-két verseny erejéig áttért a pluszosok közé, de rá kellett jön­nie, hogy a 78 kg-os súlycsoport az ő igazi terepe. A súlycsoport váltogatások között újra és újra fel kellett építeni az edzéstervét, amelyet edzője és egyben édes­apja, Gyáni János felügyelt még otthon is. A Tatán megrendezett junior diákolimpián a Békés Me­gyei Kano Judo SE négy verseny­zővel vett részt. A bajnoki cím mellett született egy bronz­érem valamint két pontszerző helye­zés, egy negyedik és egy ötödik hely. A békéscsabai fiatalok jól teljesítettek, a nyári pihenő előt­ti utolsó megmérettetésen. A BÉKÉS MEGYEI KANO JUDO SE EREDMÉNYEI. LÁNYOK. 63 kg: 5. Kovács Hajnalka. 70 kg: 4. Lip­­ták Fanni. 78 kg. Bajnok: Gyá­ni Amanda, edző: Gyáni János. FIÚK. +81 kg, 3. Láza György.

Next