Békés Megyei Hírlap, 2016. július (71. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

2016. JÚLIUS 5., KEDD Tigrist is vezetett - fél évszázadnál idősebb a jogosítványa Harckocsizó nagypapa Mindenki így köszönti, így ismeri Nagyszénáson: Ko­vács Pali bácsi. A gádoro­­si dohánykertészek gyerme­keként született férfi élete kész regény. Június végén ünnepelte 95. születésnap­ját. Felkerestük, hogy gratu­láljunk e szép korhoz. A ve­zetői engedélye is megért sok évtizedet, most pedig meghosszabbították újabb 2 évvel. Erről is megtud­tunk látogatásunkkor rész­ NAGYSZÉNÁS Felkerestük ott­honában Kovács Pált. A jó egészségnek örvendő Pali bá­csi virágai között belépve a ve­randára azt is elárulta, nem is olyan régen gömbvillám­ oko­zott nála riadalmat, de köszö­ni szépen ő jól van. Egyenes tartása, fürge járása is ezt bi­zonyítja. A hosszú távú me­móriájáról pedig győződjenek meg olvasóink is. - Őseim dohánykerté­szek voltak, gádorosi a csalá­dom, Árpádhalmára költöz­tek a szüleim, de nem volt jó a föld. Szénás határában gaz­dálkodtak, majd beköltöztünk a faluba. Hat testvéremmel ki­jártunk a majorba dolgozni. A mezőgazdasági munka soha nem volt könnyű. Majd elér­tem a katonának való kort, jöt­tek a bevonulás évei, 1942-ben velem is megtörtént, ami sok más akkori fiatallal, 21 éve­sen egyenruhába bújtam. A kiképzéskor megállapították, ügyes vagyok, jól vezetem a harci járműveket, megkaptam a papírjaimat, h­ány Debrecen - mesélt első járművezetéshez fűződő élményeiről Pali bácsi. Rábákat, Csepel teherautókat kellett vezetnie. A 19. gyalog­ezred 8. zászlóalj parancsno­kaként katonáival az érkező és a Don mentén harcoló ma­gyar alakulatoknak szánt ru­ha, gyógyszer, harcászati esz­közök átrakását, elszállítását végezték, majd őket is beva­­gonírozták és Kijevig meg se álltak. — Ott már harckocsikat is vezettem, még a németek Ti­ger (magyarul Tigris) harc­kocsiját is. A második világ­­háborús német haditechni­ka-fejlesztési erőfeszítéseinek ez volt a mintapéldája. Szinte az összes hadszíntéren megje­lent, a keleti fronton, Észak-Af­­rikában, Olaszországban, Nor­­mandiában, harcolt az Arden­­nekben és Magyarországon is. Védettségének és tűzerejének köszönhetően neve egybeforrt a legyőzhetetlenséggel — kap­tunk „hadi ismereteket” a há­borúból 1944 októberében ha­zatérő Pali bácsitól. Békésebb évek következ­tek a gépállomáson. A harc­edzett katona, Kovács Pál ér­tett minden járműhöz. Majd a termelőszövetkezetben lát­ta hasznát a megszerzett tu­dásnak: beszerzett Rába Bo­tond tehergépkocsikat. Ké­sőbb egyre több jármű se­gítette a gazdálkodókat. Pa­li bácsi első autója egy hasz­nált Opel, majd egy leselejte­zett Zsiguli volt. - Az ötvenes években nyer­tem egy Moszkvicsot is. De nagy szó volt az akkor! A sár­ga Zsiguli kombimra, a Daci­ámra, a Wartburgomra is szí­vesen emlékszem. A hagy­maföldeken jó szolgálatot tett a Skodám, amivel a piacra szállítottam a termést. Nem tudom, hány millió kilomé­ter lehet mögöttem, de az ola­josoknál is dolgoztam, ami­kor Záhonytól Nagykanizsá­ig, Battonyától Szombathe­lyig autóztam anyagbeszer­zőként. Mivel gépjármű-ügy­intézői, garázsmesteri vég­zettségem is volt, szívesen igénybe vették a tudásomat. 1973-ban Kresz-oktatóként is dolgoztam. A Közlekedésbiz­tonsági Tanács örökös tagja vagyok­­ és megerősítésként megmutatta a balesetmentes kilométerekért kapott, meg­sárgult okleveleket, bizonyít­ványokat, elismeréseket Ko­vács Pál. A garázsban parkoló autójába nem csak a fotósunk kedvéért ült be. Elárulta, bár nem nagy utakra, de még elő­veszi kedvencét és megláto­gatja unokáit. leteket. ilona.csete@mediaworks.hu KRESZ-oktatóként is dolgoztod, és a Közlekedésbiz­tonsági Tanács örökös tagja. PROGRAMOK MOZI BÉKÉSCSABA, CENTER MOZI 14.45, 21.00- kor: Tarzan legendája (m. b., amerikai kalandfilm) 3D * 16.45-kor: Tarzan legendája (m. b. amerikai ka­landfilm) * 16.00, 18.15-kor: Tini Nindzsa Teknőcök: Elő az árnyékból (m. b. amerikai akció-vígjáték) 3D * 16.45,18.30,20.45-kor: A független­ség napja - Feltámadás (m. b., ame­rikai sci-fi akció) 3D * 14.30,16.30, 19.00- kor: Szenilla nyomában (m. b., amerikai animáció) 3D * 20.30-kor: Központi hírszerzés (m. b., amerikai akció-vígjáték) * 18.45, 21.00-kor: A Bigger Splash (olasz-francia krimi) * 15.00- kor: Timber, a kincskereső cso­dakutya (m. b., amerikai családi film) * 14.15-kor: Kung Fu Panda 3 (m. b., amerikai-kínai animáció) 30. SZÍNHÁZ BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ 20.45-kor: Nostradamus - Világok vándora - az ExperiDance társu­lat előadása. GYULAI VÁRSZÍNHÁZ 20.30-kor: Zongora (Tamási Áron Zöld ág című kisregénye alapján). 7.TV 6.00 Hírek 6.10 Aktuális (maga­zin) 6.30 Kikötő (egyházi maga­zin) 7.00 Híradó 7.20 Aktuális (ma­gazin) 7.40 Kezdőkör (sportmaga­zin) 8.10 Generáció (ifjúsági maga­zin) 8.40 BRSE TV (magazin) 9.10 Zöld 7. (környezetvédelmi magazin) 9.40 Szarvasi híradó 9.55 Képújság 17.00 Hírek 17.10 Aktuális (magazin) 17.30 BASE TV (magazin) 18.00 Hí­rek 18.05 Aktuális (magazin) 18.25 Kezdőkör (sportmagazin) 19.00 Hír­adó 19.20 Aktuális (magazin) 20.00 Híradó 20.20 Spektrum (életmód­­magazin) 21.00 Biketour in Euro­pe (útifilm) 4/2.21.40 Híradó 22.00 Aktuális (maga­zin) 22.20 Spekt­­rum (életmód­­magazin) 22.50 Szarvasi híradó 23.05 Képújság L.40 n­iduu zz.uu tvu) . Érdekeseket látott, hallott? 06-80/922-016 Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Békés Megyei Hírlap, 5601 Békéscsaba, Pf. 111. Telefon: 66/527-200. Díjmentesen hívható szám hétköznap 8-12 óráig: 06-80/922-016. Hírügyeletes: Molnár Pál Márton Telefon: 66/527-200, fax: 527-201. E-mail: szerk.bekes@mediaworks.hu SMS-számunk: 30/406-1110. Emelt díjas számunk: 91/336-000. Az emelt díjas SMS elé írják oda: TÁRS AZ ÜZENET DÍJA 508 FT/SMS (400 FT+ÁFA/SMS). Fotóját, olvasói levelét várjuk! Emelt díjas SMS-eiknek akkor tudunk helyet biztosítani, ha a következő té­mák valamelyikében küldik: szakem­bert keres; ismerkedés; könyvet, venne; elveszett és talált tárgyak; ingyen elvihető állat, növény; lopott autó, bicikli. Fényképes múlt GYULA Feketéné Baranyai Erzsébettől kaptuk ezt az 1955/56-os tanév végén ké­szült felvételt, melyen a Gyula Remetei Összevont Általános Iskola alsó tagozatatos diákjai láthatóak. Önnek is van egy olyan képe, amit szívesen megosztana másokkal? Küldje el lapunk­nak a beol@beol.hu vagy a szerk.bekes@mediaworks.hu e-mail-címek egyikére és megje­lentetjük hasábjainkon. Postai úton ide küldheti a felvételt: 5601 Békéscsaba, Pf. 111. TRAFFIPAX Békéscsaba, Gyulai út, Medgyes­­egyháza, Dózsa György u., Sar­kad, Sarkadkeresztúri út, Oros­háza, Szentesi út, Füzesgyarmat, Mátyás u., Sarkad, Gyulai út, Fü­zesgyarmat, Klapka u., Medgyes­­bodzás-Gábortelep, Vasút út, Bé­késcsaba, Berényi út, Füzesgyar­mat, Kossuth u., Orosháza, Ig­­lói u., Sarkad, Szalontai út, Bé­késcsaba, Szabolcs u., Sarkad­­keresztúr, Rákóczi u., Füzesgyar­mat, Arany János u., Orosháza, Csorvási út, Medgyesbodzás, Szé­chenyi u., Sarkadkeresztúr, Vörös­marty u., Bucsa, Kossuth út, Bé­késcsaba, Körte sor, Kondoros, Csabai út, Medgyesegyháza, Gár­donyi u., Dózsa u., 47. számú fő­útvonal Csorvás és Székkutas kö­zötti szakasza, 44-es főút, Kondo­ros-Kardos között, Békéscsaba, Dobozi út, 44-es főút, Kardos- Kondoros között, Békéscsa­ba, Szarvasi út, 4429. számú út Medgyesegyháza-Medgyesbo­­dzás közötti szakasza, Orosháza, Aradi u., 44-es főút, Csabacsűd- Kardos között, Szarvas, Vasút út, 44-es főút, Szarvas-Békésszen­­tandrás között, Békésszentand­­rás, Fő út. Forrás: police.hu GYÓGYSZERTÁRI KÉSZENLÉT, ÜGYELET BÉKÉS, Jázmin Patika (Rákó­czi u. 3., 411-946), BÉKÉSCSA­BA, Marsai Gyógyszertár (Batsá­nyi u. 1., 435-016), GYOMAEND­­RŐD, Aranysas Gyógyszertár (Hő­sök útja 65/1., 386-471), GYU­LA, Centrum Patika (Karácsony J. u. 14., 561-050), MEZŐBERÉNY, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), OROSHÁZA, Fehér Kígyó Gyógyszertár (Kossuth u. 42., 510-300, 510-311), SARKAD, Sétány Gyógyszertár (Béke sé­tány 4., 270-407), SZARVAS, Pati­­kaPlus Gyógyszertár (Gránátalma Gy.-tár) (Csabai út 9., 514-430), SZEGHALOM, Dózsa Gyógyszertár (Dózsa Gy. u. 32., 371-135). ORVOSI ÜGYELET BÉKÉS, Kossuth u. 16., tel.: 414- 514 * BÉKÉSCSABA, Gyulai Út 18., sürgősségi betegellátó osz­tály, tel.: 555-140; felnőttügyelet, tel.: 555-424; gyermekügyelet, tel.: 555-362 * GYULA, Egészség­ügyi Alapellátási Intézmény, Béke­sgt. 39., tel.: 463-004 * OROSHÁ­ZA, Kond utca 59., tel.: 411-200 * SZARVAS, Vasút u. 46-48., tel.: 400-502 * SZEGHALOM, Ady E. u. 1/b, tel.: (06) 70/370-3104. KITEKINTŐ . ANYAKÖNYVI HÍREK BÉKÉSCSABA Házasságkötések: Kiss Erzsé­bet Veronika és Gyöngyi László, dr. Bálint Magdolna (Gyula) és dr. Oross Norbert (Szeged). OROSHÁZA Házasságkötés: Sztankovánszki Erika és Fehér Gábor. Születések: Fortuna Gergely és Tasi Alexandra fia Gergely (Tót­komlós), Tóth Endre és Báli Adri­enn fia Máté (Medgyesbodzás), Tóth András és Szuszán Kata­lin leánya Nikoletta Mária (Csa­­nádapáca), Nagy Kornél és Han­­kó Tünde fia Noel Kornél (Mező­hegyes), Dunai Dávid és Vantru­­ba Emese leánya Jázmin Virág (Nagyszénás), Kardos Sándor és Knap Edit leánya Vivien (Me­­zőkovácsháza), Hőgyes Krisztián és Pászka Zsanett leánya Hanna (Csorvás), Balogh György és Dali­­csek Nikolett fia Ádám (Mezőko­­vácsháza). RECEPTVERSENY ÚSZTATOTT NYÚL Hozzávalók: 8 házinyúl-comb (vagy 4 nagyobb), 50 dkg bur­gonya, 11 házi tejföl, jó ízlés szerint. Elkészítés: a nyúlcombokat ma­gas szélű tepsibe rakjuk úgy, hogy közé helyezzük a meg­tisztított, szeletelt burgonyát is. Megsózzuk, és leöntjük a tej­föllel, hogy ellepje. Kb. 1 óráig 180-200 Celsius-fokos sütő­ben sütjük, majd fél óráig nyi­tott sütőajtónál hagyjuk hűlni, hogy a krumpli és a hús felszív­ja a levet és sűrű szaft marad­jon. Lehetőleg igazi házi tejföllel készítsük, mert finomabbá, él­vezhetőbbé teszi az ételt. Nyúl­­comb helyett egész nyulat is használhatunk - szétdaraboljuk és úgy sütjük meg. Pikánsabb íz eléréséhez kakukkfűvel is meg­szórhatjuk. Nyemcsok Mihályné, Kondoros

Next