Belügyi Közlöny, 1902

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1902-dik évfolyamához. A) Törvény, rendeletek, miniszertanácsi és belügyministeri elvi határo­zatoknak sorszám, illetőleg időrend szerinti jegyzéke. I. Törvény. J . Lap 1902 . III. t.-cz. a vármegyék pénztári és számvevőségi teendőinek ellátásáról ... ,51 II. Rendeletek. 1. Összministerium rendeletei. 1902. évi 4600. M. E. sz. A közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901: XX. t.-cz. 2.")—30. §-ainak életbeléptetése és a Kézbesítési Utasítás meg­állapítása 479­2. Bel- és kereskedelemügyi ministeri körrendelet. 1902. évi 64.792. B. M. sz. (1902. évi 48.795. K. M. sz.) Az acetylén-gáz gyártása és fel­használása körüli eljárás szabályozása. (Mint melléklet: Szabályrendelet az acetylén-gáz előállítása és világítási vagy más czélokra való felhasz­nálása tárgyában) 391­ 3. Bel- és pénzügyministeri rendeletek. 1902. 121000. B. M. sz. (1902. évi 3600. P. M. sz.) Utasítás a vármegyei pénztári teendőknek a kir. állampénztárak (adóhivatalok) által való ellátásáról (I. Melléklet a 48. számhoz). 122000. B. M. sz. (1902. évi 3600. P. M. sz.) Utasítás a m. kir. pénzügy­igazgatóságok mellé rendelt számvevőségek, illetőleg számvevőségi ki­rendeltségek által ellátandó vármegyei központi számvevői szolgálat tár­gyában. (II. Melléklet a 48. számhoz).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék