Belügyi Közlöny, 1907

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1907. évfolyamához. A) Törvények, rendeletek, miniszertanácsi és belügyministeri elvi jelen­tőségű határozatok, valamint közigazgatási bírósági döntvények sor­szám, illetőleg időrend szerinti jegyzéke. I. Törvény. Lap 1907 . LI. t.-c. Miskolcz rendezett tanácsú városnak törvényhatósági joggal felru­házásáról 511 II. Rendeletek. 1905. évi­­ Belügyministeri körrendeletek. 72877. sz. A közvetlen adófizetési jogosultságnak a vármegyei pótadókra való kiterjesztése 63 1906. évi 8892. sz. A belügyministeriumban felállított fordító­ osztály*) 23 31990. sz. Kivándorlóknak külföldön lakó családtagjai által küldött hajójegyek sza­bálytalan záradékolása 35 59166. sz. A betegápoló- és betegsegélyző-egyletekről szerkesztett orvosstatisztikai kimutatások megszüntetése 125 101413. sz. A rendőri nyomozás során felmerült bűnügyi nyomozási költségek fede­zésére utalványozott összegek előlegezése, kezelése és elszámolása tár­gyában 137000/1902. sz. a. kibocsátott szabályrendelet 12. §-a második bekezdésének módosítása 67 *) Mellékelve közöltetett: A fordítási ügyek mikénti kezelése és a felmerülő költségek viselése tárgyában 114/1888. B. M. eln. sz. a. kiadott körrendelet.

Next