Belügyi Közlöny, 1910

BELÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTERIUM.­­ • 1910. XV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. NYOMATOTT A­­PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY­TÁRSASÁGÁ­NÁL 1910.­­

Next