Belügyi Közlöny, 1911

BELÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTERIUM. 1911. XVI. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. NYOMATOTT A »PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG«-NÁL 1911-

Next