Belügyi Közlöny, 1915

BELÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTERIUM. 1915. XX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. NYOMATOTT A­­PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGINÁL. 1915.

Next