Belügyi Közlöny, 1917

BELÜGYI KÖZLÖNY 1917. ÉVFOLYAMA I. FELÉNEK 10j SORSZÁM SZERINTI­­ TARTALOMJEGYZÉKE. ÚJ KIADJA A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM. • ,­­ BUDAPEST NYOMATOTT A »FESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY­ TÁRSASÁG«-NÁL, 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék