Belügyi Közlöny, 1918

1918-01-06 / 1. szám

' " ' • f. • • - v * • ! TARTALOM. RENDELETEK. Up 4,950/1917. M. E. sz. Az ingatlanok forgalmáról szóló 4.000/1917. M. E. sz. rendelet alkalmazása 2 170,885/1917. F. M. sz. Országos Ingatlanforgalmi Bizottság alakítása s az ezzel kapcsolatos rendel­kezések •­­3 170,739/1917. F. M. sz. Az ingatlanok forgalmáról szóló 4.000/1917. 'M. E. sz. rendelet hatályának kiterjesztése '. 4 23,759/1917. H. M. sz. Segélyezések iránti folyamodványok 5­167,758/1917. P. M. sz. A cukorka- és csokoládégyártás céljaira beszerezhető és felhasználható. cukormennyiségek megállapítása . 7 149.424/1917. B. M. sz. A textilanyagú hulladékok gyűjtésének előmozdítása .S 157.302/1917. B. M. sz. A diftéria-ellenes vérsavó árszabásának módosítása 9 Elvi jelentőségű miniszeri határozat 1­1 Egyleti alapszabályok 11 Gyógyszertárak 11 SZEMÉLYI HÍREK. Országos Közegészségi Tanácsi tag kinevezése 12 Gépjárművezetőket előkészítő tanfolyami kinevezések 12 Községi közigazgatási tanfolyammal kapcsolatos internátusi gondnoki kinevezé­s 12 Anyakön­yvvezetőhelyettesi kinevezés . . 12 ( KÖZLEMÉNYEK. XXII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 19­18. JANUÁR 6. 1 SZÁM. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMIMISTERIUM. * BELÜGYI® KÖZLÖNY* MEGJELENIK RENDSZERINT MINDEN VASÁRNAP. * ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 6 KORONA, CHEQUE-SZÁMLA SZÁMA: 15,700.

Next