Belügyi Közlöny, 1919

Rendeletmutató

­919: XXV. néptörvény. Az alkotmányozó nemzetgyűlési választások 558 1919 : XXVI. néptörvény. A nemzetgyűlési, valamint a törvényhatósági és a községi választó­jogosultság igazolására szolgáló igazolványok 574 1919 : XXX. néptörvény. Tótország — Slovenská Krajina — önkormányzata 595 L919: XXXI. néptörvény. A korona és a koronázási jelvények őrzése 625 L919: XXXII. néptörvény. Az egyévi önkéntesi kedvezmény megszüntetése 626 III. Ministeri umi7rendeletek. fl. Összministerium, illetőleg a Magyar Népköztársaság kormányának rendeletei. 1918. évi 3933. M. E. sz. Az egyes ásványolajtermékek legmagasabb árának megállapitása tárgyában 4451/1915. M. E. szám alatt kiadott és 504/1917. M. E. sz., valamint 1193/1918. M. E. számok alatt módositott rendelethez tartozó „Árpótléktáblázat" meg­változtatása 128 5571. M. E. sz. Az Országos Közélelmezési Hivatal hatáskörébe tartozó élelmicikkek szál­lításának újabb szabályozása és a szállításokhoz szükséges igazolványok űrlap­jának újabb megváltoztatása 464 5910. M. E. sz. A len- és lenkócfonalakért követelhető legmagasabb árak újabb meg­állapítása 44 5981. M. E. sz. A büntető eljárás során lefoglalt iparcikkek igénybevétele és a közellátás céljaira való felosztása 46 6043. M. E. sz. A kenderkóró, a kikészített kender és kenderkóc bejelentése, valamint a kikészített kender és kenderkóc forgalombahozatalának korlátozásáról szóló 4051/1917. M. E. számú rendelet módosítása 77 6232. M. E. sz. A saját használatra való­­dohánytermelés engedélyezése 2 6350. M. E. sz. A 465/1917. M. E. számú rendelet alapján létesített Vasbizottság működésé­nek megszüntetése. . 141 6495. M. E. sz. A polgári állami nyugdíjasokat és nyugbéreseket, valamint a polgári állami alkalmazottak özvegyeit és árváit megillető ellátásoknak felemelése, ille­tőleg újból megállapítása 183 6541. M. E. sz. A cipőközpont feloszlatása 47 6565. M. E. sz. A gyógyszerellátás és a gyógyszertárak, valamint a gyógyszervegyészeti gyárak üzemének fenntartására szükséges anyagok biztosítása 11 6625. M. E. sz. A munkaügyi és népjóléti igazgatásról szóló 1918: IV. néptörvény végre­hajtása 143 6626. M. E. sz. A váltókra, kereskedelmi utalványokra és közraktári jegyekre vonatkozó kivételes intézkedések újabb kiegészítése 84 6659. M. E. sz. A kéményseprés és az ezzel kapcsolatos jogviszonyok szabályozása ... 16 6694. M. E. sz. Az állami zárlati bíróság személyzete 17 6700. M. E. sz. A közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélyéről szóló 1917: XV. törvénycikk hatályának meghosszabbítása, a közszolgálati alkalmazottak részére drágasági segélynek engedélyezése, valamint a közszolgálati alkalmazottak csa­ládi pótlékának felemelése 18 6721. M. E. sz. A teljes szesztilalom elrendelése és a Szilveszter­ esti záróra 25 6774. M. E. sz. A házasságkötésnél való közreműködésre hivatott polgári tisztviselők helyettesítésének kivételes megengedése 47 6775. M. E. sz. A házassági akadályok alól való felmentések és a gyermekek törvényesítése 48

Next