Belügyi Közlöny, 1925

1925-09-27 / 42. szám

946 BELÜGYI KOXLGHV. szertár kezelőjéül csak oly okleveles gyógy­szerészt rendeljenek ki, aki az egyéb tör­vényes feltételek mellett egészségi állapotá­nak és érzékszerveinek lent körülírt kifogás­talan voltát ama törvényhatóság tiszti főor­vosának bizonyítványával, amelynek terüle­tén a kirendelésre szoruló gyógyszertár van, igazolja. Reál jogú gyógyszertár kezelője, valamint az 1876 : XIV. t.-c. 132. §-ának második be­kezdése alapján alkalmazott kezelő is csak az lehet, aki ennek a feltételnek megfelel. Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság 1925. évi szeptember hó 1-től szeptember hó 15-éig tartott ülésein nyilvános előadásra alkalmasnak találta a következő képszala­gokat: 1. „Arizona gyöngye" (Magyar-Osztrák) dráma 6 felvonásban, mely a Paramount­gyárban 1924. évben készült s 1772 méter hosszú. 2. „Trilby" (Vita) dráma 7 felvonásban, mely a First National-gyárban 1923. évben készült s 2514 méter hosszú. 3. „Eddy úr feledékeny" (Fehér Dezső) bohózat 2 felvonásban, mely az Arrow Pict.­gyárban 1925. évben készült s 630 méter hosszú. 4. „Cyrano de Bergerac" (Vita) dráma 11 felvonásban, mely az Unione Cinem. Ita­liana filmgyárban 1923. évben készült s 3807 méter hosszú. 5. „A granadai lovas" (Általános Mozgó­képipari) dráma 7 felvonásban, mely a Producers Distr. Corp.-gyárban 1925. évben készült s 1795 méter hosszú. 6. „Faluszövetség 100. kiállítása Cegléden 1925. aug. 30-tól szept. 6-ig" (Pedagógiai filmgyár) aktualitás 1 felvonásban, mely a Pedagógiai filmgyárban 1925. évben készült s 332 méter hosszú. 7. „A bűnösök kikötője" (Fox) dráma 5 fel­vonásban, mely a Fox-gyárban 1924. évben készült s 1510 méter hosszú. Felhívom tehát Alispán (Polgármester) urat, hogy a törvényhatósága területén levő reál­jogú gyógyszertárakat és azokat a személy­jogú gyógyszertárakat, amelyeknek haszon­élvezeti joga az elhúnyt gyógyszerész özve­gyét vagy kiskorú gyermekeit illeti meg, ebből a szempontból is szigorúan ellenőrizze, illetőleg ellenőriztesse. Budapesten, 1926. évi szeptember hó 9-én. A miniszter rendeletéből: Győry s. k., miniszteri tanácsos. 8. „A kis princ" című, „XVII. Lajos" alcímű (Gottlieb Béla) történelmi dráma 8 felvonás­ban, mely a Ciné Romain Francais-gyárban 1924. évben készült s 2286 méter hosszú. 9. „Smokkék gyereket nevelnek" (Phobus) bohózat 2 felvonásban, mely a Pathé Co­medy-gyárban 1924. évben készült s 619 méter hosszú. 10. „A cowboy princ" című, „A tüzesvérű hidalgó" alcímű (Fejér Dezső) cowboy tör­ténet 5 felvonásban, mely az Arrow Pic­tures-gyárban 1925. évben készült s 1246 méter hosszú. 11. „Tango Argentino" (Magyar-Osztrák) dráma 6 felvonásban, mely a Paramount­gyárban 1924. évben készült s 1709 méter hosszú. 12. „Az elhagyottak" című, „Az élet filmje" alcímű (Glória) dráma 7 felvonásban, mely a Glória-gyárban 1925. évben készült s 2079 méter hosszú. 13. „Ádám és Éva" (Fox) bohózat 5 felvo­násban, mely a Fox-gyárban 1924. évben készült s 1556 méter hosszú. 14. „Magyar Híradó 80." (Magyar Film­iroda) riport 1 felvonásban, mely a Magyar Filmiroda laboratóriumában 1925. évben készült s 163 méter hosszú. 15. „Angol Híradó 714." (Művészfilm) riport 1­felvonásban, mely a Topical-gyárban 1925. évben készült s 173 méter hosszú. 16. „Hajsza a világ körül I." című, „Párizstól 498. Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság elnökének 287/1925. O. M. B. eln. számú rendelete. Nyilvános előadásra alkalmasnak és alkalmatlannak talált képszalagok. 42. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék