Belügyi Közlöny, 1939

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1939. évi XLIV. évfolyamához. (1-59. szám.) a) Sorszám szerinti jegyzék. I. LEGFELSŐBN­ KÉZIRATOK. Közk­egyelem gyakorlása 2 ZSS A kitüntetések alapszabályainak kiegészítése 654 ír. RENDELETEIL a) A m. kir. minisztérium (összkormány) rendeletei 1939. évi 0.220. M. E. sZ. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben befizetéséről szóló rendelet h­iályának további meghosszabbítása SJ 9.230. M. E. sz. Az arányban teljesítendő fizetésekről szóló rendelet hatályának újabb meghosszab­bítása S. 9.590. M. E. sz. Az időszaki la­pok, hírlaptudósító újságok, valamint híreket közvetítő egyéb vállal­kozások engedélyezéséről szóló rendelet kiegészítése 1 9.780. M. E. sz. A mezőga­ádi sáj­i­munkások munkaereje, jogosulatlan kihasználásának meggát­lásáról szóló 1923: XXV. tc. 2—14. §-ai hatályának ez 1939. évre kiterjesztése 33­9.800. M. E. sz. A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek pénzügyi közigazga­tása, Va­lam­in­t a közszolgálati alkalmzottk nyugellátása és betegsegélyezése 335 9.900. M. E. sz. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása 209 1839. évi 1 150. M. E. sz. Az 1938: XV. tc. végrehajtásáról szóló rendelet kiegészítése­­r.~...........1­31. 300. M. K­. sz. A Pénzintézeti Központról szóló egyes jogszabályok hatályának a visszacsatolt­­vidéki területekre kiterjesztése és az ezzel kapcsoltos rendelkezések ISS 820. M. E. sz. Az 1990: 1. tc. 155. §-ának 1. pontja alapján szedett útadó kivetési kulcsának felemelése 83

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék