Belügyi Közlöny, 1990 (1. évfolyam, 13-19. szám)

1990-07-17 / 13. szám

I. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM 1990. JÚLIUS 17. A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1990: XXIX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról...................................................................... 402 1990: XXX. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról.................................................................. 402 1990: XXXII. tv. A magyar állampolgárságtól megfosztó határozatok hatályának megszűnéséről szóló 1990. évi XXVII. törvény módosításáról.....................­.............................. ................................................... 403 1990: XXXIII. tv. Az államtitkárok jogállásának átmeneti szabályozásáról.................................................................... 403 1990: XXXIV. tv. A tanácsok megbízatásának meghosszabbításáról.............................................................................. 404 1990: XXXVII. tv. A földről szóló 1987. évi I törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről ................................... 405 10/1990. (V. 23.) MM r. Az óvodák, az alap- és középfokú iskolák, diákotthonok és kollégiumok, valamint a zeneisko­lák helyi-, területi irányításáról szóló 14/1987. (VI. 30.) MM rendelet módosításáról........... 405 12/1990. (V. 22.) PM—HM r. A fegyveres erők és testületek gazdálkodási rendjéről..................................................................... 408 HATÁROZATOK 12/1990. (V. 23.) AB­K. A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló minisztertanácsi rendelet alkotmányelleneségéről.............. 417 UTASÍTÁSOK 52/1990. (BK 13.) BM ut. Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről................................................................................ 417 JOGSZABÁLYMUTATÓ 418 KÖZLEMÉNYEK 422 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 422 TÁJÉKOZTATÓ 423 ------------------------------------------------------------------------------------------4 '.-v.;vv-k^^-----,---------------------­Szám Tá­rgy ' Oldal

Next