Belügyi Közlöny, 1990 (1. évfolyam, 20-27. szám)

1990-10-05 / 20. szám

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Jogszabályok 1990. évi LXVII. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről* A törvény hatálya 1. § E törvény hatálya kiterjed a) a polgármesterre, a főpolgármesterre és a megyei köz­gyűlés elnökére (a továbbiakban együtt: polgármester), b) az alpolgármesterre, a főpolgármester helyettesére és a megyei közgyűlés alelnökére (a továbbiakban együtt: alpolgármester). A munkaviszony 2. § (1) A polgármesteri munkaviszony a megválasztás­sal jön létre. (2) ** A polgármester fennálló munkaviszonya a megvá­lasztás napján megszűnik. A polgármesteri munkaviszonyt áthelyezéssel létesített munkaviszonynak kell tekinteni. (3) A polgármestert — kérésére — megválasztásától a munkáltató a polgármesteri megbízatásának időtartamá­ra vagy annak egy részére köteles fizetés nélküli szabadság­ban részesíteni. E szakasz módosítására a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be.­ ­ A törvényt az Országgyűlés az 1990. szeptember 4-ei ülésnapján fo­gadta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék