Belügyi Közlöny, 1992 (3. évfolyam, 1-5. szám)

1992-01-21 / 1. szám

1992. JANUÁR 21. III. ÉVFOLYAM, L SZÁM A BELÜGYMINISZTÉRI­u­mítf­a LAPJA -----------------------------------------------------------7)" ----------------­ (tartalom Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1991: LXXXII. tv. A gépjárműadóról.......................................................................................................... 2 159/1991. (XII. 14.) Копи. r. A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 39/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítá­sáról 6 164/1991. (XII. 21.) Korm. r. Egyes nyugellátások és egyéb ellátások év végi, egyszeri kiegészítéséről .................................. 8 166/1991. (XII. 26.) Korm. r. Az útlevél ügyekben eljáró szervekről .......................................................................................... 9 174/1991. (XII. 27.) Korm. r. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről és rendezéséről.................................... 9­18/1991. (XII. 18.) KHVM r. A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről........................................... 10 HATÁROZATOK 66/1991. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 15 67/1991. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 19 UTASÍTÁSOK 3/1992. (BK. 1.) BM ut. A Belügyminisztérium titokköri jegyzékéről.................................................................................1 22 4/1992. (BK. 1.) BM ul. A Rendőrtiszti Főiskola felvételi szabályairól szóló 65/1990. (BK. 21.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről ...................................................................................................................... 25 TÁJÉKOZTATÓ 8001/1992. (BK. 1.) BM táj. Egyes jogi iránymutatások visszavonásáról.................................................................................. 25 A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA 26 KÖZLEMÉNYEK 31 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 33

Next