Belügyi Közlöny, 1993 (4. évfolyam, 1-5. szám)

1993-01-20 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM, L SZÁM • • 1993. JANUÁR 20. A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1992. LXXVIII. tv. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról............................................... 2­170/1992. (XII. 22.) Korm. r. A köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint jutta­tásairól ..................................................................................................................................... 2­172/1992. (XII. 23.) Korm. r. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról............................................................................... 3 173/1992. (XII. 23.) Korm. r. A főtanácsadói és tanácsadói munkakörökről ............................................................................. 4 174/1992. (XII. 29.) Korm. r. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyze­tének rendezéséről ..................................................................... 4­14/1992. (XII. 29.) Korm. r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról...................................................... 5­26/1992. (XII. 22.) KHVM 1. A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól............................................................................................................................ 10­22/1992. (XII. 29.) KTM 1. Az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról .. 11­31/1992. (XII. 19.) NM r. A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról................... 14 HATÁROZATOK 67/1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 14 68/1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 16 69 1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 17­70/1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 18 71/1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 19 72/1992. (XII. 21.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 21 196/1992. (XII. 18.) KE­K. Városi cím adományozásáról......................................................................................................... 22 1068/1992. (XII. 22.) Korm. h. A Szabadságharcosokért Alapítvány létrehozásáról szóló 1047/1992. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról ............................................................................................................................ 22 UTASÍTÁSOK 32/1992. (BK 1.) BM ut. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő eljárási szabályokról ............................................ 22­­/1993. (BK 1.) BM—HM együttes ut. Az ORFK Légirendészeti Parancsnokság repülőszakfelügyeletének szabályozásáról ............ 34 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Helyesbítés................................................................. 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék