Belügyi Közlöny, 1993 (4. évfolyam, 12-15. szám)

1993-07-15 / 12. szám

IV. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 1993. JÚLIUS 15. A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (­­V * ) ------— V *--­------------­- JOGSZABÁLYOK 1993. L. tv. A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról .............................................................................................................. 561 1993: LI. tv. A Magyar Köztársaság 1993.évi költségvetéséről szóló 1992.évi LXXX.törvény módosításáról 587 1993: LII. tv. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról............................................. 587 1993. LV. tv. A magyar állampolgárságról .................................................................................................................. 587 HATÁROZATOK 39/1993. (VI. 25.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 591 1042/1993. (VI. 15.) Korm. h. Az 1994. évi országgyűlési választások előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról............ 592 UTASÍTÁSOK 14/1993. (BK12.) BM ut. A belügyi szervek üdülőinek igénybevételéről szóló 29/1992. (BK18.) BM utasítás módosítá­sáról ..................................................................................................................................................... 593 15­993. (BK 12.) BM ut. A Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzata kiadásáról ............................................................ 593 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 600 TARTALOM __________________________________________________________________________________________________ / v­ .vru*Hi mim -’Hr­­ „ , Szám V Tárgy Oldal Jogszabályok 1993.évi L. törvény a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett vagy céltámogatással (a továbbiakban: központi támogatás) már folyamatban lévő beruházásaihoz nyújtandó központi támo­gatásokról, továbbá az 1993-ban új céltámogatási igények kielégítésének rangsoráról a következő törvényt alkotja: 1. § (1) A helyi önkormányzatok központi támogatással folyamatban lévő beruházásaihoz kapcsolódó, az 1993. és az azt követő évek címzett támogatásainak önkormányza­tonkénti és címenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A Fejér megyei Szent György Kórház; a gyöngyösi Bugát Pál Kórház; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Kórház-Rendelőintézet; a mátészalkai II. Rákóczi Ferenc Kórház, továbbá a Zala megyei Megyei Kórház rekonstrukciójának szakmai tartalmát és beruházási össz­költségét — a jelentős költségnövekedésre tekintettel — felül kell vizsgálni. A beruházás összköltségét, a bevonható saját forrást és az éves támogatási összegeket az 1993-ban kezdődő új címzett támogatási igényeket jóváhagyó tör­vényben kell meghatározni. A törvényt az Országgyűlés az 1993. május 18-i ülésnapján fogadta el.

Next