Belügyi Közlöny, 1994 (5. évfolyam, 11-14. szám)

1994-07-15 / 11. szám

V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 1994. JÚLIUS 15. ÁRA: 184.— Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS­­LAP­JA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 93/1994. (VI. 17.) Korm. 1. Egyes iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről...................................................................................................................... 634 94/1994. (VI. 17.) Korm. г. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról............................... 634 98/1994. (VI. 24.) Korm. r. a köztársasági elnök és a Kormány tagjai megbízatásának megszűnésével kapcsolatos egyes kérdések átmeneti rendezéséről...................................................................................................... 636 14/1994. (VI. 28.) BM 1. Az állam tulajdonában és a Belügyminisztérium kezelésében lévő lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről ....................................................................... 637 6/1994. (VI. 22.) IM r. Az egyes igazságügy-miniszteri rendeletek és utasítások hatályon kívül helyezéséről ............. 642 23/1994. (VI. 17.) KHVM r. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 32/1993. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról 643 HATÁROZATOK 34/1994. (VI. 24.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 644 36/1994. (VI. 24.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 653 37/1994. (VI. 24.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 663 38/1994. (VI. 24.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 669 UTASÍTÁSOK 8/1994. (BK 11.) BM ut. A szomszédos országokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő különböző megbí­zottak kinevezéséről ........................................................................................................................... 672 10/1994. (BK 11.) BM ut. A Határőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról...................................................................... 674 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A KHVM pályázati felhívása az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó kerékpárutak építésé­nek 1994. II. félévében elnyerhető támogatására......................................................................... 674 A KHVM pályázati felhívása az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat és járda építésének 1994. II. félévében elnyerhető támogatásra ............................................................ 683

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék