Belügyi Közlöny, 1994 (5. évfolyam, 15-19. szám)

1994-10-14 / 15. szám

1994. OKTÓBER 14. ÁRA: 69,— Ft V. ÉVFOLYAM 15. SZÁM A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 125/1994. (IX. 15.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalról.............................................................................................................. 818 18/1994. (X. 1.) BM 1. A különleges eszközök és módszerek engedélyezésével, igénybevételével kapcsolatos szabá­lyokról ................................................................................................................................................ 819 19/1994. (X. 7.) BM 1. A rendőrkapitányságok illetékességi területének megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról ........................................................................ 821 26/1994. (IX. 23.) KHVM 1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról és kiegészítéséről........................................................................... 821 26/1994. (IX. 13.) PM r. A bűncselekmények vám-és pénzügyőrségi nyomozásának részletes szabályairól szóló 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet módosításáról.......................................................................................... 822 HATÁROZATOK 152/1994. (IX.28.) KE h. Balajt községgé nyilvánításáról ........................................................................................................... 823 153/1994. (IX. 28.) KE h. Ötvöskónyi községgé nyilvánításáról ................................................................................................ 823 154/1994. (IX. 28.) KE­K. Tolmács községgé nyilvánításáról...................................................................................................... 823 1086/1994. (IX. 15) Korm. h. A privatizációs folyamat, az állami vagyonkezelés és egyes, az államháztartást érintő pénz- és vagyonmozgások jogszerűségét veszélyeztető visszaélések feltárásának intézményrendsze­réről .................................................................................................................................................. 823 1088/1994. (IX. 20.) Korm. h. A Kormány ügyrendjéről ..................................................................................................................... 825 UTASÍTÁSOK 9/1994. (BK. 15.) ORFKut. A Magyar Köztársaság Rendőrsége titokköri jegyzékéről ............................................................ 831 % PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 14 .Л&Н \ ' *' j ’h . V felis. _ t z . 4»’' i . xgj-A vjlipjmnL.u­un.

Next