Belügyi Közlöny, 1995 (6. évfolyam, 6-11. szám)

1995-04-07 / 6. szám

1995. ÁPRILIS 7. ÁRA: 170.É Ft VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1995. VI. tv. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról .. 250 22/1995. (III. 8.) Korm. r. A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról — 251 23/1995. (III. 8.) Korm. r. Az államháztartás alrendszereinek bankszámlavezetési, letéti kezelési, pénzellátási és költség­vetési befizetési rendjéről szóló 140 1993. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról............ 269 24/1995. (III. 8.) Korm.r. Egyes kormányrendeletek és határozatok hatályon kívül helyezéséről..................... 269 5/1995. (III. 22.) BM 1. Az egyes igazgatási szolgáltatási díjakról......................................................................... 270­6/1995. (III. 22.) BM 1. A szabad vizekben való fürdésről, a fürdőhelyről, a viharjelzésről és a jégen tartózkodás szabályairól .......................................................................................................................................­. 273 9/1995. (III. 8.) IM 1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról........ 275 HATÁROZATOK 4/1995. (II. 22.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 277 5/1995. (II. 22.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................... 278 6/1995. (II. 22.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 280­7/1995. (II. 22.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 281 8­995. (II. 22.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 282 9­995. (II. 22.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 283 10/1995. (II. 22.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata .......................................................................................................... 284 11/1995. (II. 22.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 285 17/1995. (III. 13.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata .......................................................................................................... 286 1017 1995. (III. 8.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról ................................. 288 1023/1995. (III. 22.) Korm. h. A gazdasági stabilizációt szolgáló 1995. évi kiigazító intézkedésekről...................................... 288 KÖZLEMÉNYEK ЗД995. (NK 6.) Gyf. közl. A kékkúti Theodóra 1. jelű kút vize számára elismert ásványvíz megnevezés engedélyezéséről 298 4/1995. (NK 6.) Gyf. közi. A kékkúti Theodóra 2/a. jelű kút vizének elismert ásványvíz megnevezés engedélyezéséről .. 298 A Szent László Határrendészképző Szakiskola Alapító Okirata .................................................. 298 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A NM pályázati felhívása a Szociálpolitikai Fejlesztési Program HU9209—01—02 számú Regionális Forrásközpontok adományainak elnyerésére.......................................................... 299 TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS Helyesbítés............................................................................................................................................... 307

Next