Belügyi Közlöny, 1995 (6. évfolyam, 12-16. szám)

1995-07-18 / 12. szám

VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1995. JÚLIUS 18. ÁRA: 230,— Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1995. XLIX. tv. A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet módosí­tásáról ................................................................................................................................................... 578 77/1995. (VI. 27.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a török állampol­gárok átutazását megkönnyítő jegyzékváltással létrejött Megállapodás kihirdetéséről .... 578 78/1995. (VI. 27.) Korm. r. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról, valamint Riasztási és Segítség­nyújtási Tervéről................................................................................................................................ 579 13/1995. (VI. 29.) IM r. A jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet módosításáról..................... 627 HATÁROZATOK 1050/1995. (VI. 22.) Korm. h. A Kormány megalakulásával összefüggő egyes hatásköri intézkedésekről szóló 1060/1994. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról..................................................................................... 628 1055/1995­. (VI. 23.) Korm. h. Az államigazgatási köztisztviselők létszámcsökkentése második ütemének költségvetési feje­zetenként differenciált mértékű végrehajtására........................................................................... 628 UTASÍTÁSOK 9/1995. (BK 12.) BM ut. A belügyi gyermekintézmények és az idősek klubjai igénybevételéről ........................................ 629 10/1995. (BK 12.) BM ut. A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről ....................... 630 11/1995. (BK 12.) BM ut. A Belügyminisztérium költségvetési fejezethez tartozó költségvetési szervek Gazdálkodási Szabályzatának kiadásáról szóló 7/1994. (BK 7.) BM utasítással módosított 3/1994. (BK 4.) utasítás módosításáról.............................................................................. 631 KÖZLEMÉNYEK A Művelődési és Közoktatási Minisztérium közleménye az önkormányzatok 1997. évi címzett támogatási igény­ bejelentéséhez előírt ágazati beruházási koncepciójához ......................... 640 A Népjóléti Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 5/1995. (NK 12.) Gyf. közleménye a hegykői Termálfürdő 1—5 kataszteri számú kútja vizének elismert ásványvíz megnevezés engedélyezéséről......................................................................... 642 A Népjóléti Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 6/1995. (NK 12.) Gyf. közleménye a hegykői Termálfürdő­­—20 kataszteri számú kútja vizének elismert ásványvíz megnevezés engedélyezéséről......................................................................... 641 A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium pályázati felhívása az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó kerékpárutak építésének 1995. II. félévben elnyerhető támogatására 641­­________________________________________PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK____________________________

Next