Belügyi Közlöny, 1996 (7. évfolyam, 11-13. szám)

1996-07-31 / 11. szám

VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 1996. JULIUS 31. ÁRA: 300,— Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1996. évi XLIII. tv. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról.................................. 875 1996. évi XLV. tv. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények Vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról....................................... 940 1996. évi XLVI. tv. A helyi önkormányzat 1996. évi új induló címzett támogatásáról ................................................ 947 1996. évi L. tv. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról és kiegészítéséről . 959 1996. évi LII. tv. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról........................................ 959 80/1996. (VI. 7.) Korm. 1. A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 61/1995. (V. 30.) Korm. • rendelet módosításáról ..................................................................................................................... 964 86/1996. (VI. 14.) Korm. r. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről .................................................................................. 966 95/1996. (VII. 4.) Korm. r. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehaj­tásának egyes kérdéseiről ................................................................................................................. 970 12/1996. (VI. 28.) BM r. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosításáról ............. 974 13/1996. (VI. 28.) BM r.­­ A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról.................................................................................. 974 14/1996. (VII. 4.) BM r. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére vonatkozó 1996. évi pályázati feltételekről......................................................................................................................... 977 15/1996. (VII. 4.) BM 1. A tartalékos hadkötelesek rendkívüli állapot idején történő meghagyásáról.............................. 979 HATÁROZATOK 22/1996. (VI. 25.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 980 23/1996. (VI. 25.) AB v. Az Alkotmánybíróság végzése............................................................................................................... 989 24/1996. (VI. 25.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 990 25/1996. (VII. 3.) AB v. Az Alkotmánybíróság végzése..................................................................................................... 995 26/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 995 27/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ...................... 998 28/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ................ 1000 29/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata........................................................................................................ 1001 30/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................... 1003 31/1996. (VII. 3.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 1004 32/1996. (VII. 9.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 1008 33/1996. (VII. 9.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 1009 34/1996. (VII. 9.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 1012 35/1996. (VII. 9.) AB­h. Az Alkotmánybíróság határozata ........................................................................................................ 1013 1055/1996. (VII. 4.) Korm. h. Az 1996. május havi vihar okozta önkormányzati és lakossági károkból adódó életveszély elhárításához nyújtandó rendkívüli támogatásról ............................................................................. 1014 1071/1996. (VII. 4.) Korm. h. Az 1996. évi vihar okozta lakossági károk, életveszély elhárításához nyújtandó rendkívüli támogatásról ........................................................................................................................ 1015 1072/1996. (VII. 4.) Korm. h. A területi államigazgatási szervek reformjának főbb irányairól szóló 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat módosításáról ......................................................................................................................... 1015 UTASÍTÁSOK, INTÉZKEDÉSEK I Az elismerések adományozásának rendjéről szóló 14/1992. (BK 8.) BM utasítás módosításáról 1015­9/1996. (BK 11.) BM ut. * TARTALOM **—.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék