Belügyi Közlöny, 1996 (7. évfolyam, 14-19. szám)

1996-10-18 / 14. szám

VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 19%. OKTÓBER 18.______________ÁRA: 300.— Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 143/1996. (IX. 13.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről............................................................................................................... 1315 146/1996. (IX. 19.) Korm. r. A szerzői és a szomszédos jogok közös kezeléséről ........................................................................ 1319 147 1996. (IX. 25.) Korm. 1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten 1996. július 17. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről................................................................................................. 1323 22/19%. (IX. 2.) BM 1. A Készenléti Rendőrség létesítéséről, feladatáról és hatásköréről ............................................... 1324 23/1996. (IX. 19.) BM r. A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről 1326 24/196. (DC. 25.) BM r. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról ..................................................................... 1376 HATÁROZATOK 69/19%. (IX. 13.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről............................................................. 1388 60/19%. (IX. 13.) OGY­K. A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kiadatásról szóló, Budapesten, 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről ............................................................................ 1389 78/19%. (IX. 19.) OGY­K. A Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről............ 1389 36/19%. (IX. 4.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata................................................................................................................ 1389 37/19%. (IX. 4.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata.......................................................................................................... 1392-38/19%. (IX. 25.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................................................................................ 1393 39/19%. (IX. 25.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata........................................................................................................... 1397 UTASÍTÁSOK 14/19%. (BK14.) BM ut. A szomszédos országokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő különböző megbí­zottak kinevezéséről.................................................... 1401 IRÁNYELVEK 7703/19%. (PK 11.) PM ie. Az érdekképviseleti tagdíjra és a szociális segélyre vonatkozó adórendelkezések alkalmazásáról 1403 KÖZLEMÉNYEK A Népjóléti Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 9­9%. (NK 19.) Gyf. közleménye a siófoki „Hotel Ezüstpart” számára gyógyszálló megnevezés használatának engedélyezéséről...................................................................................................... 1404 A Népjóléti Minisztérium Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 10/1996. (NK 19.) Gyf. közleménye a hévízi Állami Gyógyfürdőkórház Ш. sz. Fontanális jelű, В—14 kútkataszteri számú kút vizének elismert ásványvíz megnevezés engedélyezésé­ről .......................................................................................................................................................... 1405

Next