Belügyi Közlöny, 1997 (8. évfolyam, 6-9. szám)

1997-04-18 / 6. szám

6. SZÁM VII­. ÉVFOLYAM 1997. ÁPRILIS 18. ÁRA: 400,— Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1997. évi VII. tv. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról ......................................................... 333 38/1997. (III. 5.) Korm. r. Az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról............... 333 15/1997. (III. 5.) BM r. A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezése díjáról .................................... 334 16/1997. (III. 12.) BM 1. A Határőrségnél általános hadkötelezettség alapján szolgálatott teljesítő állomány illetményel­látásáról .............................................................................. 335 17/1997. (III. 12.) BM r. A Határőrségnél általános hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állomány kártérítési felelősségéről.............................................................................. 336 18/1997. (III. 12.) BM r. A Határőrség általános hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állománnyal szemben fennálló kártérítési felelősségről .................................................................................................... 340­19/1997. (III. 14.) BM 1. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről, igénybevételével kapcsolatos szabá­lyokról szóló 18/1994. (X. 1.) BM rendelet módosításáról........................................................ 346 20/1997. (III. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményé­nek és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól ................... 346 21/1997. (III. 19.) BM 1. Az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltéte­leiről és rendjéről .............................................................................................................................. 357 22/1997. (III. 19.) BM 1. A Határőrség hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő állománya egészségügyi és jóléti ellátásáról............................................................................................................................................. 361 23/1997. (III. 19.) BM 1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről ................................................................. 364 24/1997. (III. 26.) BM 1. Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről ................................................................................................................................................. 370 25/1997. (III. 26.) BM 1. A szolgálati viszonyban állók nyugellátásának eljárási rendjéről.................................................. 371 26/1997. (III. 28.) BM 1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek meg­állapításáról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes szabályokról............... 375 HATÁROZATOK 18/1997. (III. 19.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata......................................................................................................... 379 19/1997. (III. 19.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 381 20/1997. (III. 19.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata.......................................................................................................... 383 21/1997. (III. 26.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ......................................................................................................... 391 1026/1997. (III. 5.) Korm. h. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról................................. 393 UTASÍTÁSOK 5/1997. (BK 6.) BM ut. A Belügyminisztérium nemzetközi kapcsolatainak rendjéről........................................................ 394

Next