Belügyi Közlöny, 1999 (10. évfolyam, 7-12. szám)

1999-04-15 / 7. szám

X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1999. ÁPRILIS 15. ARA: 510,— Ft­ L­­ E L U G Y IVllNMIZIT­ER­IUM HIVATALOS LAPJA JOGSZABÁLYOK 4/1999. (III. 3.) BM 1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról ........................................................................................................................... 161­5/1999. (III. 5.) BM r. A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet módosításáról...................................................................................................... 163­6/1999. (III. 19.) BM r. . A rendőrkapitányságok illetékességi területeinek megállapításáról szóló 11/1991. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról ........................................................................................................... 167­8/1999. (III. 26.) BM r. A Tűzoltóság Alaki Szabályzatának kiadásáról............................................................................ 168­4/1999. (III. 11.) NKÖM r. A helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása igénybevételének rendjé­ről .............................................................................................................................................. 188 HATÁROZATOK 2/1999. (III. 3.) AB­V. Az Alkotmánybíróság végzése...................................................................................................... 189 UTASÍTÁSOK 10/1999. (BK 7.) BM ut. A bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 40/1987. BM utasítás módosításáról................... 191 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 194 Szám ^^^ÖNYVTÁR^ Tárgy Oldal A°v % TARTALOM A belügyminiszter 4/1999. (III. 3.) BM rendelete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alap­ján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszá­molási és belső ellenőrzési rendjéről a következőket ren­delem el: 1.§ A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámo­lási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 36/1998. (VIII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: 1.) 10. §-a helyébe a követ­kező rendelkezés lép: „10. § (1) Az időközi választáson e rendelet 1. és 2. §-át, 5. §-át, 6. §-ának (1) és (2) bekezdését, 7. §-ának (1) és (2) bekezdését, továbbá (3) bekezdésének c) pontját, vala­mint 9. §-át kell megfelelően alkalmazni, a jelen §-ban foglalt eltérésekkel. (2) Az OVI kizárólag a dologi kiadásokra és csak akkor folyósít előleget az időközi választás lebonyolításához, ha azt HVI a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgá­rok nyilvántartásából történő adatigényléssel egyidejűleg — a normatíva kiszámításához szükséges adatok közlésé­vel — kéri. Az OVI vezetője a HVI-t megillető előleget Jogszabályok

Next