Belügyi Közlöny, 2000 (11. évfolyam, 6-11. szám)

2000-04-06 / 6. szám

ÁRA: 560,— Ft 2000. ÁPRILIS 6. A BELÜGYMINISZ­­É­R­IUM HIVATALOS LAPJA 23/2000. (III. 8.) Korm. r. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról ...................................... 305 12/2000. (III. 14.) BM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról ........................................................................................................... 307 13/2000. (III. 17.) BM r. A rendvédelmi felsőoktatási intézményben működő szervezeti egységek létesítésének és mű­ködésének rendjéről................................................................................................................. 308 HATÁROZATOK 4/2000. (III. 17.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 309­5/2000. (III. 17.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 310 6/2000. (III. 17.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata .................................................................................................. 313 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata ........................................ 315 UTASÍTÁSOK 7/2000. (BK 6.) BM ut. A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási szabályzatának kiadásáról szóló 13/1997. (BK 15.) BM utasítás módosításáról............................................ 317 KÖZLEMÉNYEK Az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság közleménye gépjárműtörzskönyvek körözéséről . .. 317 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Elveszett bélyegző érvénytelenítése ............................................................................................ 323 Jogszabályok A Kormány 23/2000. (III. 8.) Korm. rendelete az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rende­let (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 1.§ Az R. 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség és közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 2. § Az R. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Az (1) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” XI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM TARTALOM 1 /év Szám \. t­á­r­g­y Oldal ___________________________x^^Vwtár\ _____________________________________ “ JOGSZABÁLYOK

Next