Belügyi Közlöny, 2000 (11. évfolyam, 6-11. szám)

2000-04-06 / 6. szám

306 3.§ Az R. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást al­kalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határ­­átkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 4. § Az R. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást al­kalmazhat, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott sza­bálysértés esetében a rendőrség, valamint közúti határ­­átkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 5. § Az R. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Azzal szemben, aki a közúti forgalomban gépi meg­hajtású járművet engedély nélkül vezet, a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást alkalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határátkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 6. § Az R. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást al­kalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határ­­átkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 7. § Az R. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást al­kalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határ­­átkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 8. § Az R. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást al­kalmazhat, továbbá a rendőrség, valamint közúti határ­átkelőhelyen a határőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 9. § Az R. 51. §-át megelőző alcím és az 51. § helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: „Érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerző­dés nélküli vezetés 51. § (1) Az az üzembentartó, akinek gépjárműve érvé­nyes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, valamint határátkelőhelyen a határ­őrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 10. § Az R. 52. §-át megelőző alcím és az 52. § helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: „ Úthasználati díj megfizetésének elmulasztása 52. § (1) Az a gépjárművezető, aki úthasználati díj meg­fizetése ellenében igénybe vehető autópályán úgy közleke­dik, hogy a díj megfizetését elmulasztotta, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki.” 11. § Az R. 54. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, valamint közúti határátkelőhelyen a határőrség és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 40. és 41. §-ának, illetőleg a táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő hely­színi bírságot szabhat ki.” 12. § Az R. a következő 58/A. és 58/B. §-sal egészül ki: „A légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályok megszegése 58/A. § (1) Aki a légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályokat megszegi vagy a repülés biztonságát szolgáló létesítmények, illetőleg berendezések működését zavarja, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. BELÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

Next